Химические свойства металлических порошков   

   Хімічний склад порошку залежить від методу його виробництва, а також від ступеня чистоти вихідних матеріалів. Хімічний аналіз проводять по методиках, більшість яких аналогічно застосовуваним при аналізі состава литих металів і сплавів. Зміст основного металу або сума основних компонентів сплаву в порошках становить, як правило, не нижче 98-99%.

   У металевих порошках утримується значна кількість газів (ПРО2, Н2, N2 і ін.), як адсорбованих на поверхні, так і виготовлення, що потрапили усередину часток у процесі, або при наступній обробці. Більші кількості газів збільшують крихкість порошків і утрудняють як пресування, так і спікання. Тому доцільно обробку порошків, особливо високодисперсних, у вакуумі, що забезпечує ефективне газовідділення.

   Важливими хімічними особливостями порошків є їхня токсичність і пірофорність (здатність порошку до самозаймання при зіткненні з повітрям). Практично всі порошкоподібні метали впливають на організм людини, що перебуває в контакті з ними, хоча в компактному стані більшість металів нешкідливі. Пірофорність може привести до запалення порошку й навіть вибуху. Особливо це ставиться до дуже дрібних порошків Zr, Al, Mg, Fe, Co і деяких інших металів. У зв’язку із цим при роботі з металевими порошками обов’язкове дотримання спеціальних заходів безпеки й особистої гігієни.

Похожие записи:
  • Формование металлических порошков
  • Подготовка металлических порошков
  • Пористые материалы из металлических порошков
  • Пористые материалы из металлических порошков (часть 2)
  • Классификация методов получения порошков
  •