Механизм механического легирования   

   Процес механічного легування звичайно підрозділяється на п’ять послідовних стадій (Рис. 2.7) ;

   

   1. Стадія, протягом якої відбувається збільшення кількості часток більше грубих і більше тонких, чим при початковому завантаженні. Більше грубі частки є композитними пластинками, утвореними ущільненням різних тридцятимільйонні шихти; тонкі частки є, головним чином, частками більше тендітних тридцятимільйонних (Рис. 2.7, I (вихідні порошки) і II).

   II. Стадія зварювання, протягом якої більша фракція порошку збільшується, у той час як фракція більше дрібного розміру залишається приблизно постійної (Рис. 2.7, III). При цьому більші частки мають багатошарову, композитну структуру із шарами, що розташовуються паралельно поверхні куль або більшої осі часток. Ці елементарні окремі шари значно менші по обсязі, чим вихідні частки, і тому являють собою здрібнені частки вихідного порошку, що включають окремої тридцятимільйонної шихти.

   III. Стадія утворення равновісних часток, під час якої різко зменшується кількість великих пластинчастих часток і утворяться більше равновісні частки (Рис. 2.7, IV). Більше дрібні фракції порошку розташовуються тепер паралельними шарами, як і великі фрагменти часток порошку, а фрагменти часток окремих порошків фактично відсутні. Більше дрібні компоненти часток, імовірно, є фрагментами більших часток порошку аналогічної структури. Шари із часток окремих порошків з’єднуються, в основному, за допомогою зварювання один з одним.

   IV. Відбувається довільна орієнтація ділянок зварювання, при якій утворяться округлі конгломерати з композиційних часток, що зварюються один з одним без якої-небудь кращої орієнтації (Рис. 2.7, V).

   V. Стадія механічного легування — має місце, коли досягається стійкий стан розподілу часток по розмірах (Рис. 2.7, VI). Внутрішня структура складених часток різниться на субзереном рівні. Визначальними характеристиками цієї стадії є максимальний рівень твердості часток і вузький діапазон їхнього розподілу по розмірах.

Похожие записи:
  • Особенности механического легирования
  • Области применения механического легирования
  • Технологические свойства порошковых металлов
  • Физические свойства порошковых металлов
  • Жидкофазное спекание (часть 3)
  •