Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 2)   

избавление – рятунок, -нку, порятунок, рятування, урятування, визволення, звільнення, звільняння.

избавлять, избавить (спасать) – рятувати, -тую, -туєш, урятувати, -товую, — товуєш, урятувати, порятувати, вирятовувати, вирятувати, -тую, -туєш; (освобождать, выручать) – визволяти, визволити, звіль- няти, звільнити, -ню, -ниш, позбавляти, позбавити, -влю, -виш.

избегание – уникання, ухиляння, обминання, оминання.

избегать, избежать, избегнуть (кого, чего) – уникати, уникнути (кого-чого); чтобы ~жать чего – щоб уникнути чого, щоб запобігти чому.

избирательность (выборность)виборність, -ності; (в химии, физике – вибірність).

избирательный (спец.) вибір- ний.

избирать, избрать – обирати, обрати (оберу, обереш) найкоротшу відстань.

избрание – обрання; (неоконч.) – обирання, вибирання.

избранный (прич.) – обраний, вибраний; ~ые сочинения –вибрані твори.

избыток – надлишок, -шку, надмір, -ру, зайвина.

избыточный – надлишковий, надмірний.

известкование (спец.) вапнування.

известкованный (спец.) вапнований.

известковать – вапнувати, -ную, -нуєш.

известковый – вапняний.

известно – відомо, звісно; как вам ~но –як вам відомо (звісно).

известное (мат.) – відоме, -ого.

известность – відомість, -ості; ставить, поставить в ~ть – доводити, довести до відома.

известный – відомий, знаний; ~ый всему миру ученый – відомий усьому світові вчений, всесвітньо відомий учений.

известняк – вапняк.

известь – вапно.

извечно – одвічно, відвічно, одвіку, відвіку, звіку, споконвіку.

извещать, известить (кого — что) – сповіщати, сповістити, -віщу, -вістиш.

извивание – звивання.

извивать, извить – звивати, звити (зів’ю, зів’єш), закручувати, -чую, -чуєш, закрутити, -кручу, -крутиш, скручувати, скрутити.

извилина – звивина.

извилистый – звивистий, покручений, кручений.

извинять, извинить (кого — что) вибачити, вибачити, (пробачити), перепрошую.

извлекать, извлеч – витягати, витягувати, -гую, -гуєш, витягти, -гну, -гнеш, витягнути (мн.) – повитягувати.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 11)
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 18)
  •