Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 4)   

закрашенный – зафарбований.

закрепление (действие) закріплення; (неоконч.) – закріплювання; (спец.) – закріплення.

закреплять, закрепить – закріплювати, -люю, -люєш; закріпляти, закріпити; -плю, -пиш.

закругление – закруглення, заокруглення; (неоконч.) – закруглювання, заокруглювання.

закруглять, закруглить – закруглювати, -люю, -люєш; закругляти, закруглити, -круглю, -круглиш.

закрывание – закривання.

закрывать, закрыть – закривати, закрити, — крито, -криєш, ~ть дом – закрити дім(хату).

закрытый – закритий, ~ое письмо – закритий лист.

залепка (техн.) – заліплення, (неоконч.) – заліплювання.

залечивание – залікування.

заливать, залить – заливати, залити, — ллю, ллєш.

замедление (действие)сповільнення, уповільнення, (неоконч.) – сповільнювання, уповільнювання.

замедленный – сповільнений, уповільнений.

замедлять, замедлить – сповільнювати, — нюю, -нюєш, сповільнити, уповільнювати.

замена – заміна.

замененный – замінений.

заменитель (спец.) замінник.

заменяемость – замінність,  -ності.

заменять, заменить – заміняти, замінювати, -нюю, -нюєш, замінити, -міню, -міниш.

замер –вимір, -у, замір,виміряння, вимірювання.

замерять, замерить – заміряти, замірити.

заметка – зазначка, позначка.

заметно – помітно; примітно.

заметный – помітний.

замечание – зауваження.

замечательно – напрочуд, на диво.

замечательный – чудовий.

замечать, заметить – помічати, помітити, -мічу, -мітиш, замічати, замітити.

замешивать, замесить – замі -шувати, -шую, -шуєш, замісити, -мішу, -місиш.

замещать, заместить – заміщати, замістити, -міщу, -містити.

замещение – заміщення; (неоконч.) – заміщання.

замкнуто – замкнуто, замкнено.

замкнутый – замкнутий, замкнений.

замок – замок, -мка; держать под ~ком – тримати (держати) під замком.

замысел – задум, -у, замисел, -слу; ~слы – задуми, -мів; замисли, -лів.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 1)
  •