Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 9)   

влажно – волого.

влажность – вологість, -гості.

влажный – вологий, зволожений.

властный – владний, вільний;

власть – влада; ~ти – власті, -тей;

во ~ти когочего – в полоні ( у владі) кого-чого; терять ~ть над собой – втрачати, губити), втрачати владу над собою.

влево – ліворуч, уліво.

влезать, влезть – улазити (улажу, улазиш); улізати, улізти; – покладати, повлізати.

влекомый – волочений, тягнений.

влекущий – який (що) волочить; який (що) тягне (притягує).

влечение – потяг, -у, тяга; нахил, -у.

вливание – уливання.

вливать, влить – вливати, влити (уллю, уллєш); ~ть пополнение – уливати, улити поповнення.

влияние – вплив, -у; -дія, діяння.

влиятельный – впливовий.

влиять – впливати; діяти.

вложение – вкладення; вкладання.

вменять; вменить –  ставити, –влю, -виш; поставити; ~ть в обязанность кому – ставити, поставити за обов’язок.

вместе – разом; ~те с тем – разом з тим, водночас, воднораз.

вместительный – місткий; укладистий, просторий.

вместо – замість (чого); замісто (чого).

вмешательство – втручання.

вмешивать, вмесить – вмішувати, -шую, -шуєш, вмісити (умішу, умісиш).

вмешиваться – втручатися, -чається.

вмиг – умить, миттю (вдруг) –        враз.

вмонтировать – вмонтувати, -тую, -туєш.

вмятина, вмятость – вм’ятина, прим’ятина.

вмятый – вм’ятий.

внакладе: остаться в ~де – програти, втратити (втрачу, втратиш).

вначале – спочатку, на початку.

вне – поза (ким-чим); вне города – поза  (за) містом; вне всяких сомнений, вне всякого сомнения – без (будь-якого) сумніву; без (будь-яких) сумнівів; поза всяким сумнівом; поза всякими сумнівами.

внебюджетный – позабюджетний.

внедрение(физ.) – проникнення; впровадження; (неоконч.) – впроваджування.

внедрять, внедрить – впроваджувати, -джую, -джуєш, впровадити, -джу, -диш.

внезапно – раптово.

внезапность – раптовість, -вості; нагальність, -ності; несподіваність.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 20)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 8)
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 4)
  •