Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)   

звонок – дзвінок,  -нка, дзвоник; (звуковой сигнал) –дзеленчання, дзеленькання.

звук – звук, -у.

звукоизоляция (спец.) звукоізо- ляція.

звукометрия (спец.) звукомет- рія.

звукопоглощение – звукопоглинання.

звукопроводящий – звукопро- відний.

звукопроницаемость – звукопро- никність, -ності.

звучащий (прич.) – який (що) звучить; (прил.) –звучний.

здание – будинок,- нку.

здесь – тут.

здоровый (большой) здоровий, великий.

здравоохранение – охорона здоров’я.

зев – зів.

зеленый – зелений.

землесос (спец.) землесос.

землетрясение – землетрус, -у.

землечерпалка – землечерпалка.

земля – земля; на ~ ле – на землі; на ~лю – на землю, додолу.

земляной – земляний; ~ые роботы –земляні(грабарські)  роботи, грабарування.

земной – земний, світовий.

зеркало – дзеркало.

зигзаг – зигзаг; делать ~ ги – робити зигзаги.

зигзаговидный, зигзагообразный – зигзагоподібний, зигзагуватий.

зима – зима.

зимний – зимовий.

зимой (сущ.) – узимку, зимою.

зло1 (сущ.) – зло; из двух зол выбрать меньшее – з двох зол

(бідних) вибрати менше; употреблять во зло что-либо – зловживати чим-небудь.

зло2 (нареч.) – зло, злісно; зло пошутить над – зло (зле, недобре) пожартувати над ким.

злободневно (нареч.) – злободенно.

зловредный – (дуже) шкідливий; (о человеке) – вредний, зловредний.

злонамеренно(нареч.) – зловмисно.

злостно(нареч.) – злісно.

злостный – злісний.

змеевидный – змієподібний.

змеевик (техн.) – змійовик, -а.

знак – знак, -а.

знаковый (прил.) знаковий.

знаменатель – знаменник; привести к одному (к общему) ~лю – звести до спільного знаменника.

знаменательно (нареч.) – зна- чуще, (сказ.) – знаменно.

знаменательный – знаменний.

знаменитость (качество) – зна- менитість, -тості, славетність, -ності, славнозвісність.

знаменитый – знаменитий.

знание – знання.

знать (что) (глаг.) – знати(що); ~ть цену чему-кому – знати, хто чого вартий (що варте), знати ціну кому чому; не  ~ть веку (зносу, износа) – не знати (мати) зносу.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 8)
  •