Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 10)   

значащий (прич.) – який (що) значив; (прил.) – значущий.

значение – значення; не придавать (придать) ~ния чему не надавати (не надати) значення (ваги) чому.

значимый – значущий; ~ое событие – значуща подія.

значит (вводн. сл.) –  виходить, отже.

значительно – значно, набагато; но больше – значно(набагато, далеко) більше (прилаг.: більший).

значительный (большой) – значний, великий; ~ые успехи – значні (великі, чималі, значущі) успіхи.

знающий (прич.) – який (що) знає, який що відає; (прил.) – знаючий; ~ий человек – знаюча (тямуща, досвідчена, обізнана) людина.

зной – спека, спекота.

знойный – пекучий, палючий.

зола – зола.

золотник (техн.) – золотник, -а.

золото – золото.

золотодобывающий (гор.) – шукач (-а) золота, золотовидобувний

золотоискатель – золотошукач.

золотой1 (прил.) – золотий; ~ое сечение (мат.) – золотий переріз.

золотой2 (сущ.) – золотий, -ого.

золотоносный – золотоносний.

золочение (действие) – золотін- ня, золочення, позолочування, позолочення.

золоченный (прил.) – золочений, позолочений.

зольность (техн.) – зольність, — ності, попільність.

зона – зона, смута.

зонд (техн.) – зонд.

зонный – зонний, зоновий.

зонт – зонт.

зрелый – зрілий.

зрение – зір, (род.) – зору; ~под углом зрения – з цього погляду, з цієї точки зору; точка ~ния – погляд, -у, точка зору.

зря – даремно, даремне; зря потерять время марно (марне, дарма, даремно, даремне) згаяти (витратити, змарнувати) час.

зуб (техн.) – зуб, (мн.) –зуби, зуб’я.

зубец (техн.) – зубець, зубок, — бка.

зубило – зубило.

зубок (техн.) – зубок, зубець, -бця,(мн.) –зубки , -ків, зубці, -ців, -різальні зубки.

зуборезный (техн.) – зуборізний.

зубчатка (техн.) – зубчатка; зубчатое колесо – зубчасте колесо.

зуммер (эл.) – зумер.

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  •