Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 11)   

истертый – стертий, розтертий, потертий.

истечение 1.(вытекание) – виті -кання; 2.(окончание) – закінчення, скінчення; по ~нии срока — після закінчення (скінчення) строку (терміну), після закінчення строку(терміну).

истина – істина.

истинно – істинно, правдиво, щиро, дійсно, справді.

истинность – істинність, -ності, правдивість, -вості, щирість, -рості, дійсність, справжність.

истинный – істинний; (настоящий) – правдивий;(неподдельний) – щирий, справедливий, дійсний.

истираемость (спец.) – стиранність, — ності.

истирание (спец.) – стирання, стертя.

истирать, истереть – стирати, стерти(зітру, зітреш).

истираться, истереться – стиратися, стертися (зітреться); розтиратися, розтертися, зітреться, потертися.

исток (действие) – витік, -току, вихід, -ходу; у ~ков цивилизации – коло(біля) джерел (початків) цивілізації.

истолкование – тлумачення, витлумачення.

истолкователь – тлумач, -а.

исторический – історичний.

история – історія; совсем другая ~ рия – зовсім інша історія (справа, річ).

источник – джерело; (колодец) – криниця.

истрачивать, истратить – витрачати, витратити, -трачу, тратиш, тратити (трачу, тратиш), потратити.

истребитель – винищувач.

истребление – винищування, винищення, знищування, нищення.

истреблять, истребить – винищувати, -щую, -щуєш, винищити, знищувати.

истрепанный – пошарпаний,      потріпаний, обтріпаний, подраний, порваний.

исход(действие) – вихід, -ходу; в ~де (к ~ду, на ~де) месяца – у кінці (під кінець, на кінець, наприкінці) місяця.

исходить – виходити, -джу, -диш; ~ть из предположения – виходити з припущення.

исходный – вихідний, початковий; ~ая точка – вихідна точка.

исчезновение – зникнення, щезання.

исчезнувший – який(що) зник (щез), щезнув, зниклий, щезлий.

исчерпание – вичерпання.

исчерпывать, исчерпать – вичерпувати,  -пую, -пуєш, вичерпати.

исчерпывающий(прил.) – який (що) вичерпує, вичерпуючий; (прил.) – вичерпний.

исчисление(действие) – обчислення; (неоконч.) – обчислювання, обчислення, вирахування, вилічення; (мат.) – числення; дифференциальное исчисление – диференціальне числення.

исчислять, исчислить – обчислювати, -люю, -люєш, обчисляти, обчислити.

итак(союз.) – отже; (таким образом) – таким чином; (так вот) – тож, и т.д. (и так далее) – і т.д.(і так далі); (и тому подобное) – і т. ін. (і таке інше), тощо.

итог – підсумок, результат; подводить, подвести ~ог чего – підбивати, підбити (підводити, підвести, робити), підсумок (підсумки) чого(чому), підсуму- вати, -мую, -муєш що.

итого(нареч.) –  разом.

иттрий(хим.) – ітрій, -рію.

их (мест.) – 1.(род. відм.) – їх. 2.(притяжательность) – їхній, їх.

июль – липень, -пня.

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 5)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 1)
  •