Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 12)   

возбужденно – схвильовано, зворушено, збуджено; піднесено.

возбуждаемость (техн., физ.) — збудливість, -вості.

возводить, возвести(поднимать к верху) – зводити, -джу, -диш, звести (зведу, зведеш), (мног.) – споруджувати, вивести, -веду, ведеш; (мат) – підносити, піднести.

возврат – повернення, повертання, вороття, вертання; прошлому нет ~та – минулому немає (нема) вороття.

возвратный – поворотний, (обратный) – зворотний; ~ое движение – зворотний рух.

возвращать, возвратить – повертати, -верну, -вернеш, повернути; (мног) – повертати, вертати, вернути; ~щать домой – повертати (вертати, вернути) додому.

возвращение – повернення; (неоконч.) – повертання, вороття, вертання; звертання.

возвышать, возвысить – піднімати, підняти, -німу, -німеш; (мног.) – піднімати, підіймати, підійняти; -дійму, -діймеш.

возглавлять, возглавить (что) – очолювати, -люю, -люєш, очолити (що).

воздвигать, воздвигнуть – споруджувати, -джую, -джуєш; споруджати, спорудити, -руджу, -рудиш.

воздействие – діяння, дія; (влияние) – вплив, -у.

воздействовать – діяти, подіяти; (влиять) – впливати, вплинути.

воздух – повітря.

воздуходувка – повітродувка:

винтовая в. – гвинтова повітродувка;

доменная в. – доменна повітродувка;

паровая в. – парова повітро вка;

поршневая в. – поршнева повітродувка;

циклоидальная в. – циклоїдальна повітродувка.

воздухозаборник – повітрозабирач, -а.

воздухонагнетательный – повітронагнітальний.

воздухонагреватель – повітронагрівник, -а; повітронагрівач, -а.

воздухоохладитель – повітроохолоджувач.

воздухоочистительный – повітроочисний, повітроочищувальний.

воздушный – повітряний.

возить – возити (вожу, возиш).

возле – поряд, поруч, біля.

возмещение – відшкодування; (неоконч.) – відшкодовування; оплата;  (неоконч.) – повертання.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 5)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  •