Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 13)   

возможно – можливо, як можна. якомога, по можливості, по змозі; вполне ~но – цілком можливо.

возможность – можливість, -вості; (способность осуществить чтолибо) – спроможність, -ності; творческие ~ти – творчіф можливості, творча спроможність (спромога); материальные ~ти – матеріальні можливості.

возможный – можливий; делать, сделать ~ым – робити, зробити можливим.

возмутительно – обурливо; огидно.

возмущать, возмутить: (вызвать гнев) – обурювати, -рюю, -рюєш, обурити; (подстрекать к чему) – підбурювати (к чему),  -рюю, -рюєш, підбурити; (выводить из покоя) – збурювати, збурити.

возникать, возникнуть – виникати, виникнути, поставити, -стаю, –стаєш, постати, -стану, -станеш; (в памяти) – уявлятися, уявитися.

возникновение (действие) – виникнення, постання; (неоконч.) – виникання, поставання; уявлення.

возобновлять, возобновить – поновлювати, -люю, -люєш; поновляти. поновити, -новлю, -новиш.

возражать, возразить – заперечувати, -чую, -чуєш, заперечити.

возражение (действие) – заперечення; (неоконч.) – заперечування; перечення. суперечення.

возраст – вік, -у; (род) – літ; в моем ~те – в моєму віці.

возрастать, возрасти – зростати, зрости, виростати, вирости.

возрастающий – який (що) зростає (виростає), зростаючий, виростаючий; ~ие требования – зростаючі (виростаючі) вимоги.

возрождать, возродить – відроджувати, -джую, -джуєш, відродити, –роджу, -родиш.

возрождение – відродження.

возрожденный – відроджений.

возыметь – набути, -будеш, здобути, дістати, -стану, -ста неш; ~ть силу – здобути силу, набрати (набути) сили (сил).

воистину – справді.

вой – виття, завивання.

войлок – повсть, -ті, повстина.

войлочный – повстяний, повстинний.

вокзал – вокзал, -у.

вокруг – навколо, довкола, навкруги, навкруг, довкіл.

волна1 – хвиля.

волна2 (шерсть) – вовна.

волнение (волн) – хвилювання; (возбуждение) – хвилювання, тривога; (выражение недовольства) – зворушення; -шень.

волнисто – хвилясто, хвильно.

волнистый – хвилястий, хвильний; ~ая полоса – хвисляста смуга.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 8)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 15)
  •