Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 14)   

волновать – хвилювати, -люю,   -люєш, збурювати, -рюю, -рюєш; (прил.) – хвилюючий, хвильний, бентежний.

волок – волок.

волока – волока.

волокита – тяганина, зволікання.

волокнистый – волокнистий, волокнуватий.

волокно – волокно, (одно) – волокнина.

волоком – волоком.

волокуша – волокуша.

волос – волос, -а; – (собир.) -у; (один) – волосина; (мног.) – волосся; дожить до седыхос – дожити до сивого волосся (волосу); сняв (снявши) голо

ву, по ~сам не плачут – знявши (стявши) голову, за волоссям не   плачуть.

волосовина – волосовина.

волочение – волочіння; витягання.

волоченый – волочений; ~ая проволока – волочений дріт.

волочильный – волочильний.

волочильщик – волочильник.

волочить – волочити, -лочу, -лочиш; волокти, -лочу,  -ло-   чиш; ~ть проволоку –     волочити дріт.

вольт – вольт.

вольтаж – вольтаж, -у.

вольт-ампер – вольт-ампер.

вольтметр – вольтметр.

вольфрам – вольфрам, -у.

вольфрамат – вольфрамат, -у.

вольфрамит – вольфраміт, -у.

вольфрамовый – вольфрамовий.

волюнтарист – волюнтарист.

воля – воля.

вон1 – геть; ~н отсюда – геть звідси.

вон2 – он; (вот) – от, ось; вон там – он там, аж он, аж ген.

вонзать, вонзить – устромляти, устромлювати, -люю, -люєш, устромити (устромлю, устромиш).

вонючий – смердючий.

вонять – смердіти.

воображаемый – уявлюваний; (прил.) – уявний.

воображать, вообразить – уявляти, уявити (уявлю, уявиш); ~зи, ~зите себе – уяви (уявіть) собі.

воображение – уява; (неок.) – уявлення.

вообще – взагалі; загалом; ~ще говоря – загалом (взагалі) кажучи (беручи).

воодушевление (действие) – запалення; (неоконч.) – запалювання; (состояние) – запал, -у; (подъём) – піднесення, порив, -у, поривання; натхнення.

воодушевленно – із запалом, із захватом; з піднесенням, піднесено, натхненно, з натхненням.

воодушевляющий – який (що) запалює, запалюючий; який (що) надихає, надихаючий.

вооружать, вооружить – озброювати, -роюю, -роюєш, озброїти.

продолжить >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 11)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 5)
  •