Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 2)   

розвальцовка (техн.) – розвальцювання, ~овочный – вальний.

разве – хіба.

развернутый – розгорнутий, розгорнений; (техн) розвернутий, розвернений.

развертка (инстр.) – развертка, (действ.) – разгортка, ~ка цилиндра – розгортка циліндра.

развивать, развить – розвивати, розвити, ~вить – винути.

развилка – розвилка, розвилина.

развитие – розвиток, -тку; розвивання.

разводной – розвідний, ~ой ключ – розвідний ключ.

разгиб (действ.) – розгин, — у, ~ание – розгинання.

разгон (действ.) – розгін, — гону, розгінання.

разгонный (техн.) – розгінний.

разгоночный (техн.) – розганяльний.

разграничение – розмежування.

разграничивание – розмежовування.

разграничитель – розмежувач, — а.

разгрузка – розвантаження, розвантажування.

разгрузочный – розвантажувальний, ~зной (спец.) – розвантажний, ~ая – а (- ої).

раздел (техн.) – поділ, розділ, -ів, ~ление – розподіл, -у.

разделочный – обробний; оздоблювальний; (спец.) розширювальний

разделывание – оброблювання, розширення, ~вать, обробляти, оброблювати, обробити.

раздельно (нареч.) – роздільно (окремо, нарізно), відокремлено, ~ый – роздільний; відокремлювальний.

разделять, разделить – розділяти, — ляю, — ляєш, розділити, — ділю, — ділиш.

раздробление – роздроблення, (неоконч.) – роздробляння, роздрібнення.

раздроблять, раздробить – роздробляти, — люю, — люєш, роздробити, — дроблю, — дробиш.

раздувать, раздуть – роздувати, роздути, ~дутый – дутий.

разжатие –  розтиснення, ~ый – ий, ~тый – нутий.

разжигание – розпалення, розпал, — у, розпалювання.

разжигать, разжечь – розпалювати, — люю, — люєш, розпалити.

разжимать, разжать – розтискати, — кую, — куєш, розтиснути.

разжимной (спец.) – розтискний.

разламывать, разламать – розламувати, — мую, — муєш, розламати.

разлив – розлив, — у, (неоконч.) – розливання.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 18)
  •