Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 11)   

отрегулировать – відрегулювати, — люю, — люєш.

отрезание (чего-л.) – відрізання, відрізування.

отрезать, отрезывать – відрі -зувати, — зую, — зуєш, відріза-  ти, — ріжу, — ріжеш, ~ка – зання.

отрезок – відрізок, — зка, ~концевой ~ок – кінцевий відрізок.

отрицательно (нареч.) – негатив-но, ~ный – ний, (мат.) — від’ємний.

отсек (спец.) – відсік, — у.

отсекание – відсікання, відтинання, ~кать – кати.

отслаивание – відшаровування, ~вать – вати.

отслоение – відшарування.

отслуживать, отслужить – відслужувати, — жую, — жуєш, відслужити, -служу, -служиш.

отсоединение – від’єднання, ~нять – нувати ( -ную, — нуєш), ~нить – нати.

отсортированный – відсортований, ~овка відсортування.

отсос (техн.) – відсмоктування, (прибор) – відсмоктувач.

отстой (действ.) – відстій, — стою, (неоконч.) – відстоювання.

отстойник (техн.) – відстійник.

отстрагивание – відстругування.

отстрогать – відстругати, -ругаю, -ругаєш.

отступление – відступ, — у, ~ние от правил – відступ від правил.

отсутствие – відсутність, — ності.

отсутствовать – бути відсутнім.

отсчет – відлік, -у.

отсчетный – відліковий.

отсыпать (техн.) – відсипати, — плю, — плеш.

отсюда – звідси, звідсіля, ~да следует – звідси (з цього) ви-    ходить.

оттаскивание – відтягання, відтягування, ~вать – ати, оттащить – відтягти, -тягну, -тягнеш.

оттачивание – відточування, вигострювання.

оттачивать, отточить – відточу -вати, — чую, — чуєш, відточити, — точу, — точиш.

оттого (нареч.) – тому, через те, того.

отфильтрованный – відфільтрований.

отфильтровывать, отфильтровать – відфільтровувати, — ровую, — ровуєш, — відфільтрувати, — рую, — руєш.

отформовать (техн.) – відфор -мувати, — мую, — муєш.

отфрезерованный (техн.) – від-фрезерований.

отфрезеровать (техн.) – відфре -зерувати, — рую, — руєш.

отходы – відходи, — дів, ~ды производства – відходи виробництва.

отхромировать (мет.) – відхромувати, — мую, — муєш.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  •