Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 14)   

корундовый (мин.) – корундовий.

коршун (орн.) шуліка, коршак, -а.

корыстно (нареч.) – корисливо.

корыстный – корисливий, користолюбний.

корыстолюбие – користолюбство, корисливість, -вості.

корысть – користь, -ті.

корыто – корито.

корытообразный – корито -подібний.

коряво (нареч.) – кострубато; незугарно, неоковирно.

корявый – корявий, кострубатий.

коса (с.-х.) – коса.

косвенно (нареч.) – скісно, посередньо; побічно.

косвенный – посередній, непрямий; ~ые налоги – непрямі податки.

косеканс (мат.)косеканс.

косинус (мат.) – косинус.

косметика – косметика.

косметический – косметичний.

космический – космічний; ~ие лучи – космічне проміння, космічні промені; ~ий корабль – космічний корабель.

космовидение – космобачення (космічне телебачення).

космодром – космодром, -у.

космонавт – космонавт.

космос – космос, -у.

косность – відсталість, -лості, зашкарублість; задубілість.

косой – косий, скісний, навкісний;~ой треугольник (мат.) – косий трикутник; ~ой уголкосий кут.

косоугольник (мат.) косокутник.

косоугольный (мат.) – косокутний.

костыль (техн.) – костиль, -ля.

костяк – кістяк, -а; остов.

косынка – косинка.

косяк – косяк, -а.

котангенс (мат.) – котангенс.

котел – котел, -тла, казан, -а; атомный ~ел ­– атомний котел (казан), варочный к. – вариль-    ний казан.

котлован – котлован.

который (мест.) – котрий; не помню в ~ом доме он живет – не пам’ятаю, в якому будинку (домі) він живе (мешкає).

который-нибудь (мест.) котрий-небудь; (род.) – котрого-небудь; який-небудь.

коттедж – котедж, -у.

кочегар – кочегар.

кочерга – коцюба, кочерга.

коэффициент (мат.) – коефіцієнт.

краеугольный – наріжний; ~ый камень чого — наріжний камінь чого.

край (предл.) – край; ~й дороги — край дороги (шляху).

крайне (нареч.) – надто, аж надто; ~не необходимо — конче потрібно (треба)

крайний – крайній; ~яя необходимость — гостра (крайня, конечна, доконечна) потреба.

крайность – крайність, -ності.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 12)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  •