Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 15)   

кран – кран.

краситель (хим.) – барвник, -а.

красить – фарбувати, -бую, -буєш.

краска – фарба; ~ки – барви; (род.) – барв, колір, -льору, кольори, -рів.

красно – червоно.

красно-бурый – червоно-бурий.

красноватый – червонястий, червонастий, червонявий.

красноломкий (мет.) – червоноламкий.

красный – червоний; ~ая медь — червона мідь.

кратер – кратер.

кратковременно (нареч.) короткочасно, недовгочасно, нетривало.

краткосрочный – коротко-     терміновий, короткостроковий.

краткость – короткість, -кості; стислість, -лості.

кратное (мат.) кратне, -ого.

кратность (мат.) – кратність, -ності.

кратный (мат.) – кратний.

кратчайший – найкоротший.

крахмал – крохмаль, -лю.

кредит (бухг.) – кредит, -у.

крекинг (техн.) – крекінг, -а.

крекинг(процесс) крекінг, -гу.

крекировать (техн.) – крекінгувати, -гую, -гуєш.

кремень – кремінь, -міню.

кремний (хим.) – кремній, -нію, силіцій, -цію.

кремнистый – крем’янистий, кременистий.

крепеж (техн.) –  кріплення.

крепежный (техн.) – кріпильний.

крепить – кріпити, -плю, пиш; скріпляти.

крепкий – міцний.

крепко (нареч.) міцно, кріпко, сильно, цупко.

крепление (действие) – кріплення; скріплювання; закріплювання; (горн.) – кріплення.

крепнуть – міцніти, міцнішати, ставати сильнішим, кріпшати, кріпнути.

крепче – міцніший, кріпший; сильніший, дужчий, цупкіший.

кресло – крісло.

крест – хрест, -а.

крестовидный – хрестоподібний, хрещатий.

крестовина – хрестовина.

крестообразный (нареч.) – хрестоподібний, хрещатий.

кривая (сущ., мат.) – крива, -ої.

кривизна – кривизна, кривина.

криво (нареч.) – криво.

кривой (прил.) – кривий.

криволинейность – криволінійність, -ності.

криволинейный – криволіній -ний.

криворожский – криворізький.

Криворожье – Криворіжжя.

кривошип (техн.) – кривошип.

кривошипный (техн.) – кривошипний.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  •