Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 1)   

и1 (союз) – і; (так же после гласного) – й; (для соединения однородных членов предложения) –та: Африка и Америка – Африка і(й) Америка; отец и мать – батько й (і,та) мати.

и2 (част. усилит.) – і, й, та й; не могу и подумать об этом –не можу й подумати про це.

и3 (междом.) – (для возражения) –е, ет, і; и, мой милый – е, мій милий(любий).

ибо – бо.

Ивано-Франковск – Івано-Франківськ.

игла – голка.

игнорирование – ігнорування, нехтування.

игнорировать (кого-что) – ігнорувати, -рую, -руєш, нехтувати, -тую, -туєш, знехтувати(ким-чим, кого-що).

иголка – голка.

игра – гра, грання; ~ра воображения – гра уяви (фантазії).

играть – грати; ~ть словами –грати словами.

игрек – ігрек.

игрок – гравець, -вця. игрушка – іграшка, цяцька; как ~ка – як(наче, неначе, мов) іграшка; быть ~кой в чьих либо руках – бути іграшкою (за іграшку, забавкою) в чиїх-небудь руках.

идеал – ідеал, -у.

идеализация – ідеалізація.

идеализирование – ідеалізування.

идеализировать – ідеалізувати, -зую, -зуєш.

идеально (нареч.) ідеально.

идентификация – ідентифікація, ототожнення.

идентифицировать – ідентифікувати, -кую, -куєш, ототожнювати, -нюю, -нюєш, ототожнити.

идентично – ідентично, тотожно.

идет – йде, ідеться (йдеться).

идея – ідея; навязчивая идея – настирлива (невідступна, нав’язлива) ідея.

идиллия – ідилія.

идол – ідол.

идти- іти (іду, ідеш); идёт(ладно) – гаразд, добре; дело идёт о ком-чем – ідеться (йдеться) про кого-що; справа (мова) йде про кого-що; я не в состоянии ~ти – я не можу йти, я не спроможний (не в силі) іти; разговор (речь) идет о том, чтобы… — йдеться (ідеться) про те що… ; дни идут – дні йдуть(ідуть, минають); всё идёт прекрасно –все йде чудово(прекрасно); работа не шла – робота не йшла (не просувалася).

идущий – який (що) іде; далеко ~щий – далекосяжний.

Ижевск – Іжевськ.

из, изо – з, із; (перед согласными) – зі, зо (кого- чого); (из среды) – з-поміж, з-посеред, з-проміж(кого-чого); выберите кого либо из вас – виберіть кого-небудь з-поміж (з-проміж) себе.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 11)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 18)
  • Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 10)
  •