Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 11)   

находчиво (нареч.) – метко, спритно, винахідливо, дотепно.

находчивый – меткий, спритний.

нацеленный – націлений.

нацеливание – націлювання, націляння.

нацеливать, нацелить – націлювати, — люю, — люєш, націляти, націлити.

нацеплять, нацепить – начіплювати, — люю, — люєш, начепити, -чеплю, -чепиш, начіпляти.

начало – початок, — тку, ~ ла математики – початки (елементи, основи, тощо) математики.

начальник – начальник.

начальный – початковий.

начертание (действ.) – начертання, написання, накреслення.

начерчивать, начертить – накреслювати, — люю, — люєш, накреслити.

начинать, начать – починати,    почати, розпочинати, розпочати.

начинаться, начаться – починатися,початися, — чнеться, розпочинатися, розпочатися.

начинанающий – який (що) починає, починаючий, (в знач прил.) – початкуючий, (сущ.) – початківець, — вця.

начинка (содержимое) – начинка.

начисление (действ.) – нарахування, налічення, (неоконч.) – нараховування, налічування.

начисто (нареч.) – начисто.

наш (мест.) – наш, у них опыта больше нашего – у них досвіду більше ніж (як) у нас.

наштамповать – наштампувати, — пую, пуєш.

наэлектризованный – наелектризований.

наэлектризовать – наелектризувати, — зую, зуєш.

не1 (част.) – не; не был – не був, не будь этого – коли б (якби) не це, не могу не согласиться – не можу не погодитися.

не2 (отделяемая часть мест.) – ні, немає, нема, не о чем – ні про що, немає (нема) про що , не от кого – ні від кого, немає (нема) від кого.

неаккуратно (нареч.) – неакуратно, неохайно, недбало.

неаккуратность – неакуратність, -ності; неохайність, недбалість, — лості.

неактивный – неактивний.

неактуальный – неактуальний.

небезопасно (нареч.) – небезпечно, незовсім безпечно, досить небезпечно.

небезопасный – небезпечний, не зовсім безпечний.

небесполезно (нареч.) – небезкорисно, немарно, недаремно.

небеспредельный – небезмежний.

небесспорно (нареч.) – небезспірно, небезсуперечно.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 12)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 14)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 18)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  •