Русско-украинский металлургический словарь (Д / часть 4)   

дезинформировать – дезінформувати.

дезодоратор – дезодоратор.

дезодорация – дезодорація.

дезодорированный – дезодорований.

дезодорировать – дезодорувати.

дезорганизатор – дезорганізатор.

дезорганизация – дезорганізація.

дезарганизовать – дезорганізувати.

дезориентация – дезорієнтація.

дезориентировать – дезорієнтувати.

дезориентировка – дезорієнтування.

действенно – дієво, діюче, активно.

действенность – дієвість.

действенный – дійовий, діючий, активний.

действие – дія, діяння.

действительно – справді, дійсно.

действительность – дійсність.

действовать – діяти, чинити.

действующий – який (що) діє.

декабрь – грудень.

декабрьский – грудневий.

декада – декада.

декадный – декадний.

декалитр – декалітр.

декан – декан.

деканат – деканат.

декатонна – декатонна.

декаэдр – декаедр.

деквалификация – декваліфікація.

декларативно – декларативно.

декларативный – деклара -тивний.

декларация – декларація.

декларирование – декларування.

декларировать – декларувати.

декомпрессия (техн.) — декомпресія.

декоративно – декоративно.

декоративный – декоративний.

декрет – декрет.

делание – роблення, діяння.

делать – робити.

делегат – делегат.

деление – поділ, -у; ділення; (деление на шкале – поділка); арифмет. действие – ділення.

деликатно – делікатно, ввічливо, чемно, звичайно.

деликатный – делікатний.

делимое – ділене.

делимость – подільність.

делитель – дільник.

делить – розподіляти, ділити, поділяти.

делиться – ділитися, поділятися, розділятися.

дело – справа, діло.

деловитость – діловитість, заклопотаність.

деловой – діловий.

дельта – дельта.

дельта-железо – дельта-залізо.

дельталучи – дельта-промені, дельта-проміння.

демаркация – демаркація.

демарш – демарш.

демаскировка – демаскування.

демократ – демократ.

демократия – демократія.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 12)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  •