Русско-украинский металлургический словарь (Д / часть 5)   

демонстративно – демонстративно.

демонстрирование – демонстрування.

демонтаж – демонтаж.

демонтировать – демонтувати.

деморализовать – деморалізувати.

демпинг – демпінг.

демпинговый – демпінговий.

демпфер – демпфер.

демпфировать – демпфірувати.

денатурат – денатурат.

денационализация – денаціоналізація.

дендрит – дендрит.

дензнак – грошовий знак.

денно : ~но нощно – удень і вночі, день і ніч.

день – день; считанные дни – лічені дні; каждый ~нь – щодня, кожного дня; на другой ~нь – назавтра, другого дня, на другий день.

деньги – гроші; наличные ~ги – готівка.

департамент – департамент.

депо – депо; пожарное депо – пожежне депо.

депозит – депозит.

депрессия – депресія.

депутат – депутат.

дергать, дернуть – смикати, смикнути, смиконути; ~гать постоянными требованиями – смикати повсякчасними вимогами.

деревня – село.

дерево – дерево, деревина; за ~вьями леса не видеть – за деревами лісу не бачити.

деревянный – дерев`яний.

держава – держава.

державный – державний.

держатель (техн.) – тримач, -а.

держать – тримати, держати; ~ть экзамен – складати іспит; ~ть при себе – тримати при собі.

дерзать, дерзнуть – дерзати, дерзнути.

десятеро – десятеро.

десятигранник – десятигранник.

десятигранный – десятигранний.

десятидневка – десятиденка.

десятикратно – десять разів, десятиразово, десятикратно.

десятикратный – десятиразовий, десятикратний.

десятилетие – десятиріччя, десятиліття.

десятилетний – десятирічний, десятилітній.

десятитонный – десятитонний.

десятиугольник – десятикутник.

десятиугольный – десятикутний.

десятичный – десятковий; ~ые дроби – десяткові дроби.

десятка – десятка.

десяток – десяток.

десятый – десятий.

десять – десять.

десятью – десять разів.

детализация – деталізація.

детализировать – деталізувати.

детально – детально, докладно.

детектор – детектор.

детермінант – детермінант.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Д / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  •