Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 10)   

брикет – брикет, -у.

бриллиант – брильянт, діамант.

бровка – бровка, брівка.

бродить – бродити, блукати; -~ть в потемках – блукати в темряві.

бром (хим.) – бром, -у.

броневой – броньовий.

бронза (техн.) – бронза.

бронзирование – бронзування.

бронзированный – бронзований.

бронзировать – бронзувати,  -зую, -зуєш.

бронзировка – бронзування.

бронзовка – бронзівка.

бронзовый – бронзовий.

броня – броня, панцер, панцир.

бросание – кидання, метання.

бросать, бросить – кидати, кинути;~сать деньги (деньгами) – кидати (сіяти) гроші (грішма, грошима); ~сать свет – проливати світло; ~сь, ~сьте – кинь, киньте, покинь.

бросаться; броситься – кидатися, кинутися; ~ться в глаза – впадати, впасти в око (в очі, у вічі).

бросовый – непридатний, негодящий, поганий; ~ый экспорт – демпінг, -у.

брус – брус.

брызгалка – бризкалка, прискавка.

брызгальный – бризкальний; ~ая машина – бризкальна машина.

брызгание – бризкання, кроплення, прискання.

брызгать, брызнуть – бризкати, бризнути, кропити, -плю, -пиш.

брызгаться – бризкатися.

брызги – бризки, -зок.

бублик – бублик.

бугель – бугель, -ля.

бугор – горб, -а, бугор, -гра.

бугристость – гористість, -тості, бугристість, -тості.

бугристый – горбистий, горбастий, горбуватий, бугристий, бугруватий.

будет – годі, досить, доволі, буде (вам, тобі).

будка – будка, буда.

будни – будень, –дня; будні; -нів; в ~ни – на будні, у будень; трудовые ~нитрудові будні.

будто – наче, неначе, мов; хіба, авже, читак.

будучи – бувши, будучи; ~чи студентом – як студент, бувши студентом.

будущее – майбутнє, -нього, майбуття, майбутність, -ності, прийдешнє; планы на ~ее – плани на майбутнє ( на майбутність).

будущий – майбутній, прийдешній; в ~ем году – майбутнього (наступного) року.

буква – літера, буква; ~ва закона – буква закону.

букса – букса.

буксир – буксир; брать взять на ~р – брати, узяти на буксир.

буксирный – буксирний.

буксирование – буксирування.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  •