Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 11)   

буксировать – буксирувати, -рую, –руєш.

буксировка – буксирування.

буксование (техн.) – буксування.

буксовать – буксувати, -сую, суєш.

булат – булат, -у.

булатный – булатний, булатів.

бум – бум, -у; биржевый бум – біржовий бум.

бумага – папір, -перу; на ~ге (быть, остаться) – на папері (бути, залишатися); папір, -пера.

бункер – бункер.

бункерный – бункерний.

бунт (штабель) – стіс, стосу; бунт, -а; (кипа) пака.

бунтовой – бунтівний.

бур – бур, свердел, -дла, свердло.

бура – бура.

бурав – свердел, -дла, свердло, бурав.

буравить – свердлити, свердлувати, -лую, луєш, буравити, -влю, виш.

бурение – буріння, свердлення, свердління, свердлування.

бурильный – бурильний, свердлильний, свердлувальний.

бурильщик – бурильник, свердлильник, свердляр, -а.

бурить – бурити, свердлити, свердлувати, -лую, -луєш.

бурно – буряно, бурно, бурхливо.

бурный – бурхливий, бурний; ~ые темпы – бурхливі (бурхі) темпи; ~ая осень – буряна (буремна, бурна, бурхлива) осінь; ~ое море – бурхливе (буремне, бурне, буряне) море.

буровой – буровий, свердловий.

бурый – бурий; ~ый уголь – буре вугілля.

бутафор – бутафор.

бутафорный – бутафорний.

бутафорский – бутафорський.

бутылка – пляшка.

бутылочный – пляшковий; ~ый цвет – темно-зелений колір.

бутыль – бутель, -тля, сулія.

буфер – буфер, -а.

буферный – буферний.

бухгалтер – бухгалтер.

бухгалтерия – бухгалтерія.

бухта – бухта.

бы – би, -б.

бывало – було, бувало.

бывалый – колишній, минулий; бувалий;  ~ые годы – колишні

(минулі) роки; это дело ~оеце справа звична.

бывать – бувати, бути; траплятися; как не ~ло – наче і (як і) не було; этому не ~ть – цьому не бути (не бувати), цього не буде.

бывший – колишній.

было – було, був (була, було).

былой – колишній, минулий.

быстрее – швидший, бистріший, скоріший; бистріш, скоріше, скоріш.

быстро – швидше, бистро, скоро; придко; хутко; шустро.

быстродействующий – швидкодіючий, скородіючий, швидкочинний.

быстроохлаждающий (техн.) – швидко охолодний.

быстрорежущий – швидкорізальний, швидкоріжучий.

быстрота – швидкість, -кості, бистрота, прудкість; ~та бега – швидкість (скорість, прудкість, бистрота, хуткість) бігу;  ~та ума – швидкість розуму.

быстротекущийсм. быстротечный.

быстротечно – швидкоплинно, бистроплинно, скоротечно.

быстротечность – швидкоплинність, -ності, бистроплинність, скоро плинність, -ності, скоротечність.

быстроходность – швидкохідність, -ності, бистрохідність.

быстроходный – швидкохідний, бистрохідний; швидкоплавний.

быстрый – швидкий, бистрий, скорий, прудкий, хуткий; ~ый рост – швидке (бистре, скоре) зростання.

быт – побут, -у.

бытовой – побутовий; ~ая техника – побутова техніка.

быть – бути (будеш, буду); ~ть по сему, ~ть так – хай і так (буде),  так і буде, так має

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 3)
  •