Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 4)   

век – вік, -у;до окончания ~ка – до віку вічного; на своёму ~ку – на своєму віку.

векселедатель – векселедавець, – вця.

вексель – вексель, -ля.

вектор – вектор.

векторный – векторний; ~ое исчисление – векторне числення.

велеть – веліти, звеліти.

великан – велетень, — тня, велет.

великанский – велетневий, велетів, -това, -тове.

великий – великий. завеликий; ~ий ученый – великий (видатний, визначний) учений.

великодушие – великодушність, -ності.

великодушно – великодушно.

величина (объём) – величина, великість, -кості, величінь, -ні; розмір, -у; величина.

велосипед – велосипед.

венец – вінець.

вентиль – вентиль, –ля.

вентилятор – вентилятор.

вентиляционный – вентиляційний.

вентиляция – вентиляція.

вера – віра, зневірятися, зневіритися в кому-чому.

вердикт – вердикт, -у, присуд, -у, вирок, -у.

веревка – мотузка, мотузок, -зка. вірьовка (товста).

вереница – низка, плетениця, вервечка; ряд, -у, рядок, -дка; ~ца мыслей – низка (плетениця) думок.

веретено – веретено.

веретенообразный – веретено   подібний, веретенистий.

верить – вірити; верить на слово – вірити на слово, брати на віру.

вернее – вірніший (ст. сравн.), щиріший, певніший; ~ее говоря – вірніше кажучи.

верно – вірно, віддано, щиро, правильно; мабуть, либонь, певно, напевно, напевне.

верность – вірність, -ності, відданість, -ності; щирість, -рості; надійність, певність; правильність, несхибність.

вернуть – повернути, вернути, завернути.

верный – вірний, відданий, незрадливий, щирий, надійний, певний.

вероятные – імовірні, правдоподібні, можливі.

вероятнее – імовірніший, правдоподібніший, можливіший.

вероятно – певно, певне, мабуть. либонь; очевидно, напевно.

вероятность – імовірність, -ності, правдоподібність; можливість, -вості; по всей ~ти – певно, певне, мабуть, цілком імовірно; очевидно; теория ~тей – теорія ймовірностей.

вероятный – імовірний, правдоподібний; можливий.

версия – версія.

верстак – верстат.

верстка – верстка; верстання.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (А / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)
  •