Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 25)   

выгоревший – який (що) вигорів, вигорілий.

выгравировать – вигравірувати, вигравіювати.

выгружать, выгрузить – вивантажувати, вивантажити.

выгрузка – вивантаження.

выдавать, выдать – видавати, видати, повидавати; ~ть руду на-гора – видавати, видати руду на-гора.

выдавленный – видавлений, видушений; вижатий.

выдавливание – видавлювання, видушування, вижимання.

выдавливать, выдавить – видавлювати, видавити, повидавлювати, видушувати.

выдача – видача, видавання, виказ, виказання, виказування.

выдающийся – який (що) видається (виступає); видатний, визначений; ~ийся ученый

видатний учений.

выдвигание – висування, висовування; виставлення.

выдвигать, выдвинуть – висувати, висовувати, висунути, повисувати, повисовувати; ~ть тезис – висувати (висовувати) тезу, висунути тезу.

выдвижной – висувний.

выдвинутый – висунутий, висунений; виставлений.

выделение – виділення.

выделка – вироблення, виро — блювання, виробка.

выделять, выделить – виділяти, виділити.

выдергивание – висмикування, виривання, витягання, вибирання.

выдергивать, выдернуть – висмоктувати, висмикати, висмикнути, повисмикувати, повисмикати.

выдерживать, выдержать – витримувати, витримати, видержувати, видержати; ~ть заданные размеры – витримувати, витримати (видержувати, видержати) завдані розміри; додержувати, додержати завданих розмірів.

выдержка1 витримка, видержка.

выдержка2витяг.

выдох – видих.

выдувание – видування.

выдувать, выдуть – видувати, видути; ~ть огонь – видувати, видути вогонь; ~ть печь – видувати, видути (гасити, загасити) піч.

выдувка – видувка, видування.

выдуманный – вигаданий, видуманий.

выдыхаемый – видихуваний.

выдыхание – видихання.

выдыхательный – видихальний.

выдыхать, выдохнуть – видихати, видихнути.

выем – виїмка.

выемка – виїмка, виймання.

выжаривать, выжарить – вижарювати, вижарити.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  •