Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 22)   

всплеск – сплеск, -у.

всплошную (всплошь) – суцільно, поспіль, щільно.

всплывать, всплыть – спливати, спливти; сплисти.

всплытие – спливання, випливання; підйом, -у; підіймання, піднімання.

вспоминание – згадування; спогадання; пригадування.

вспоминать, вспомнить – згадувати, -дую, -дуєш, згадати, споминати, спом’янути.

вспомогательный – допоміжний; помічний; ~ое оборудование – допоміжне обладнання; ~ый глагол – допоміжне дієслово.

вспотеть – спітніти; спотіти, употіти, упріти.

вспученный – спучений; здутий, роздутий.

вспучивание – спучування; здимання.

вспучиваться, вспучится – спучуватися, -чується, спучиться.

вспыхивать; вспыхнуть – спалахувати, -лахую, -лахуєш, спалахнути.

вспышка – спалах, -у.

вспять – назад.

вставание – уставання.

вставать, встать – уставати, (устаю, устаєш), устати (устану, устанеш), (мног.) – повстати.

вставка – вставка, вставлення; (неоконч.) – установлення.

встречать – зустріч, -і; стрічання.

встречать, встретить (кого-чего) – зустрічати, зустрінути, зустріти, -ріну, рінеш.

встречный – зустрічний, стрічний.

встроенный – вбудований; вмонтований.

встряхивание – струшування.

встряхивать, встряхнуть – струшувати, -шую, -шуєш, струсити, -рушу, -русиш; машину ~нуло на повороте – машину струснуло (струсонуло, труснуло) на повороті.

вступать, вступить – вступати, вступити, -плю, -пиш; ~ть на путь чего – ступати, ступити (ставати, стати) на шлях (на путь) чого.

всходы – сходи, -ців.

всыпать – усипати,  -плю, -плеш.

всюду – усюди, повсюди, скрізь.

вся – см. весь

всякий – усякий, усяк.

всячески – всіляко, усяко, усяк, всілякими (усякими, усяким).

втайне – потай, потайки, потайці, потайно.

вталкивание – уштовхування, упихання.

вталкивать, втолкнуть – уштовхувати, уштовхнути.

втаскивание – утягування, утягання, утаскування.

встаскивать, втащить – утягувати, утягати,утягти, повтягати, повтягувати, утаскувати, утаскати.

втемную – навмання;

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 20)
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 1)
  •