Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 8)   

виляние – виляння, махання, крутіння; метляння.

вилять, вильнуть – виляти, вильнути.

винить – винуватити, -вачу, -ватиш; винити, звинувачувати, -чую, -чуєш.

виноватый – винуватий, винний, провинний.

виновник – винуватець, -тця, -провинник.

винт – гвинт, -а; ~тик – гвинтик.

винтовой – гвинтовий.

винторез – гвинторіз.

винторезный – гвинторізний.

виртуальный – віртуальний.

вискозин – віскозин, -у.

висмут – вісмут, -у.

висячий – який (що) висить, висячий.

виться – витися (в’юся, в’єшся); плестися; звиватися, крутитися.

вихрь – вихор, -у.

вкалывать, вколоть – уколювати, -люю, -люєш, уколотися.

вкатывание – укочування.

вкатывать – укочувати, -чую, -чуєш, укотити.

вклад – укладення; укладання; внесок.

вкладыш – вкладиш, -а.

вклеенный – уклеєний, уліплений.

вклеивать, вклеить – уклеювати (уклеюю, уклеюєш), уклеїти.

вклепанный – уклепаний.

вклёпка – уклепка; уклепування.

вклинение – уклинення.

вклинивать, вклинить – уклинювати, -нюю, -нюєш, уклинити.

включатель – вмикач, -а.

включать; включить – включать, включати, -чу. –чиш; ~ть в список – включати, включити (заносити) до списку ( в список); записувати; сую, -суєш; ~ть мотор – вмикати, умкнути, увімкнути (включити) мотор.

включение – включення; вклю чання; увімкнення; -чання; включення; ~ния алмаза – включення алмазу.

включительно – включно.

вколачивать, вколотить – убивати, убити (уб’ю, уб’єш).

вконец – украй, до краю, ущент, до кінця, до останку.

вкрапление (техн.) –  вкраплення; ~ние золота – украплення золота.

вкратце – коротко; стисло.

вкручивать, вкрутить – вкручувати, -чую, -чуєш, вкрутити (укручу, укрутиш).

вкупе – разом, сукупно.

влага – волога.

влагопоглотитель – вологовбирач, -ча.

влагопоглащаемость – вологовбирність.

влагопроницаемость – вологопроникність.

владеть – володіти; ~ть имуществом – володіти майном; страх ~деет им – страх володіє ним.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 18)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 8)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 10)
  •