Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 24)   

выбирать, выбрать – вибирати, вибрати.

выбоина – вибій, вибоїна.

выбор – вибір; на ~р чей; по ~ру чьему – на вибір чий.

выборка – вибірка; на ~ку – вібірково.

выборочно – вибірково.

выборы – вибори.

выбраковка – вибракування.

выбраковывать; выбраковать – вибраковувати, вибракувати.

выбранный – вибраний, обраний.

выбрасыватель – викидач.

выбрасывать, выбросить – викидати, викинути.

выброс – викид.

выбухать, выбухнуть – вибухати, вибухнути.

выбывание – вибування.

выбывать, выбыть – вибувати, вибути.

выбывший – який (що) вибув.

выбытие – вибуття, вибування.

вываливание – вивалювання.

вываливать, вывалить – вивалювати, вивалити, повивалювати.

вываренный – виварений.

выварка – виварення, виварювання, виварка.

выведывать, выведать – вивідувати, вивідати.

выверчивать, вывертеть – ви — кручувати, викрутити, виверчувати, вивертіти.

выверять, выверить – вивіряти, вивірити.

вывинчивание – вигвинтування, викручування.

вывинчивать, вывинтить – вигвинчувати, вигвинтити, викручувати, викрутити, повикручувати.

вывод – вивід, виведення.

выводить, вывести – виводити, вивести, повиводити; ~ть,~ти формулу – виводити, вивести формулу.

вывоз – вивіз, вивезення.

вывозить, вывезти – вивозити, вивезти; ~вез счастливый случай – пощастило, вивезла щаслива нагода, вивіз щасливий випадок.

выгадывание – вигадування, вимудрування.

выгиб – вигин.

выгибание – вигинання.

выгибать, выгнуть – вигинати, вигнути.

выглаживание – вигладжування; вирівнювання; прасування.

выглаживать, выгладить – вигладжувати, вигладити.

выглядеть – мати вигляд, показувати; плохо ~ть – мати поганий вигляд.

выгнутость – вигнутість.

выгнутый – вигнутий.

выговор – догана.

выгода – вигода.

выгодно – вигідно.

выгодность – вигідність.

выгодный – вигідний.

выгорать, выгореть – вигоряти, вигоріти; дело не ~рело – спра ва не вигоріла, діло не вигоріло.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (А / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  •