Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 2)   

ватт – ват.

ваттметр – ватметр.

ваттчас – ват-година.

ваш (мест.) – ваш; ~ше дело – ваша справа; ваше діло.

вбивание – убивання; забивання.

вбивать – убивати, убити (уб’ю, уб’єш); повбивати, забивати, забити; позабивати;  ~ть в голову – убивати (убити) в голову.

вблизи – поблизу, близько, зблизька, недалеко.

вбок – убік.

введение – уведення; впровадженя; запровадження, впроваджування; запроваджування; ~ние всеобщего образование – впровадження (запровадження) загальної освіти; ~ние лекарств – уведення ліків.

введенный – уведений, впроваджений.

ввезенный – увезений, завезений; довезенний.

вверх – угору, уверх; догори; нагору, наверх.

вверху – угорі; нагорі, наверху.

ввиду – зважаючи на, з огляду на (що); через (що), у зв’язку з (чим).

ввинченный – угвинчений, укручений.

ввинчивание – угвинчування, укручування.

ввод – ввід, вводу; введення; впровадження, запровадження;

~д в действие – введення в дію.

вводить, ввести – вводити, -джу, -диш; ввести (введу, введеш); впроваджувати, -джую, -джуєш, впровадити, -джу, -диш; ~ти новые методы – впроваджувати, впровадити (запроваджувати, запровадити) нові методи.

вводный – ввідний; ~ое отверстие – ввідний отвір.

ввоз (действие) – увіз, увозу, увезення, довіз, -возу.

вводить, ввезти – увозити (увожу, увозиш), увезти, завозити, завезти, довезти.

ввосьмеро – увосьмеро; ~во больше – увосьмеро більше; у вісім разів (раз) більше.

ввосьмером – увісьмох.

ввосьмых – по-восьме.

ввысь – угору.

вгиб – угин, -у.

вглубь – углиб, усередину.

вдавленный – удавлений, втиснений, втиснутий.

вдавливание – удавлювання; утискування.

вдавливать, вдавить – удавлювати, -люю, -люєш, удавити (удавлю, удавиш), утискати, утискувати, -кую, –куєш, утиснути.

вдали, вдалеке – удалині, у далечині,  далеко;  ~ли (~ке) от города – далеко від міста.

вдаль – удалину, у далечінь, у далеч.

вдвигание – всування, всовування.

вдвигать, вдвинуть – всувати, (всовую, всовуєш), всунути.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 5)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  •