Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 16)   

воспрещать, воспретить – заборонити, забороняти, -роню, -рониш.

воспрещение – заборона.

воспрещенный – заборонений.

восприимчивый (к чему) – сприятливий (до чого).

воспринимать, воспринять – сприймати, сприйняти, -йму, -ймеш.

воспроизведение – відтворення, (неоконч.) – відтворювання; репродукування, викладення; викладання; наведення.

воспроизводить, воспроизвести – відтворити, -рюю, -рюєш, відтворити, -творю, -твориш; (несов.) – репрудуктувати, -кую, -куєш.

воспроизводство – відтворення, (неокончю.) – відтворювання; репродукція; расширенное ~во – розширене відтворення.

воспрянуть – піднестися духом.

воссоединять, воссоединить – возз’єднуватися, -нуюся, -нуєшся; возз’єднатися; об’єдна-

тися, об’єднуватися, з’єднуватися, з’єднатися.

воссоздавать, воссоздать – відтворювати, -рюю, -рюєш, відтворити, -творю, -твориш.

восстанавливать, восстановить відновлювати, -люю, -люєш; відновляти, відновити, -новлю,

новиш; поновлювати, поновля        ти, поновити.

восстановитель – відновник,    відновлювач.

восстановление – відновлення, поновлення; (неоконч.) – від новлювання, поновлювання, (строит.) – відбудування, відбу     дова.

восток – схід, (род) – сходу.

восторг – захоплення, захват, -у.

восторгаться – захоплюватися, — лююся, -люєшся.

восторженно – захоплено, із за — хопленням, із захватом.

восточнее – на схід, більше (далі) на схід.

восточный – східний.

востребование – запитання; вимога (требование).

востребовать – зажадати, затребувати, -бую, -буєш; (корреспонд) – запитати.

восхваление – вихваляння, звеличення, звеличання; (неоконч.) – звеличування, величання.

восхвалять, восхвалить – вихваляти, вихвалювати, -люю, -люєш, вихвалити.

восхищать, восхитить – захоплювати, –люю, -люєш, захопити, -хоплю, -хопиш.

восход – схід, (род) – сходу, схо-  дження, виходження, підняття; (неоконч.) – підіймання, піднімання; до ~да солнца – до схід (до сходу) сонця.

восьмерка – вісімка; (группа) – восьмеро, (род.) – вісьмох

восьмеро – восьмеро, (род.) – вісьмох.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 3)
  •