Русско-украинский металлургический словарь (В / часть 1)   

В, во, -в; у (у кого-що), до (кого-чого); идти в театр – іти в театр (до театру); поехать в город – поїхати до міста (в місто); свернуть в сторону – завернути (звернути) вбік; метить в цель – цілити в ціль; завернуть в бумагу – загорнути в папір; вовлечь в работу – залучити до роботи; порвать в клочья – порвати на шматки; массой в пять килограммов – масою п’ять кілограмів; длиною в два метра – завдовжки два метри; в десять раз больше – у десять разів (раз) більше (більший); во всю ширину – на всю широчінь; во второй раз –  удруге, за другим разом, другим разом, у другий раз; в те времена – у ті часи, за тих часів; в саду – у саду; работать в мастерской – пораювати в майстерні; в году 365 дней – рік має 365 днів; в трех километрах от города – за три кілометри від міста; в детстве – у дитинстві; в прошлом месяце – минулого місяця, у минулому місяці; в этом столетии – у цьому столітті (сторіччі); в пятом часу – о п’ятій годині.

вагон – вагон.

вагонетка – вагонетка:

в. загрузочная – вагонетка завантажувальна (засипна);

в. опрокидная – вагонетка перекидна;

в. откаточная – вагонетка від-      котна;

в. рудничная – рудникова вагонетка.

вагоноопрокидыватель – вагоноперекидач, -а.

вагоноремонтный – вагоноремонтний.

вагоностроение – вагонобудування.

вагранка (техн.) – вагранка.

вагранковый, ваграночный – вагранковий, ваграночний.

вагранщик – вагранник.

важнейший – найважливіший, якнайважливіший, досить важливий.

важно – важно, поважно, з повагою, з повагом; это ~но знать – це важливо (важно) знати.

важность – важливість, -вості, важність, -ності; вага; для большей важности – для більшої ваги.

важный – важливий, важний, поважний; ~ый вид – (поважний, величний, статетичний) вигляд.

вакантный – вакантний, вільний.

вакуум – вакуум, -у.

вакуумный – вакуумний.

вал (техн.) – вал, -а.

валки (техн., мет.) – валки, -ків; ~лок– валок, -лка:

в. гибочные – валки вигинальні;

в. дробильные – валки дробильні;

в. калибровочные – валки калібрувальні;

в. листопрокатные – валки листопрокатні;

в. обжимные – валки обтискні;

в. прокатные – валки прокатні.

валковый – валковий.

валовой – валовий; ~ая продукция – валова продукція.

вальцевать – вальцювати, -цюю, -цюєш.

вальцовщик – вальцювальник. вальцівник, -цюєш.

вальцы – вальці; ковочные ~цы – кувальні вальці.

валюта – валюта.

валютный – валютний.

ванадиевый – ванадієвий.

ванадий – ванадій, -дію.

ванна (техн.) – ванна:

в. закалочная – ванна гартівна;

в. охлаждающая – ванна охолодна;

в. формовочная – ванна формувальна.

вариант – варіант.

вариационный (мат.) – варіаційний; ~ое вычисление – варіаційне обчислення.

вариация –  варіація; ~ции – варіації, -цій.

варить – варити, -рю; -риш; зварювати; -рюю; -рюєш; ~ть концы труб – варити (зварювати) кінці труб.

варка – варіння, варення.

варьирование – варіювання.

варьировать – варіювати, -ріюю; –ріюєш.

ватман – ватман, -у.

ватманский: ~ая бумага – ватманський папір.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  •