Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 3)   

уравнение(мат.) – рівняння; ~ние первой степени – рівняння першого ступеня.

уравнивание – рівняння, зрівнювання.

уравнивать, уравнять – рівняти (зрівнювати), -нюю, -нюєш, зрівняти, порівняти.

уравновешивание – зрівнова -ження.

уравновешенно (нареч.) зрівноважено; ~вать – вати.

уровень – рівень, -вня.

усадка (мет.) – усадка.

усадочный(спец., мет.) – усадковий;  ~ая рыхлость – усадкова пухкість.

усваиваемость –засвоюваність, -ності.

усваиваыемый – засвоюваний.

усваивание – засвоювання.

усваивать – засвоювати, — свою, -своюєш.

усвоение – засвоєння.

усиление – підсилення.

усиленный – підсилений.

усиливать, усилить – підси-  лювати, -люю, -люєш, підсилити.

усилие – зусилля.

усилитель (техн.) – підсилювач; ~ный –вальний.

ускорение (физ.) – прискорення, (неоконч.) – прискорювання.

ускоренный – прискорений.

ускоритель (техн.) – прискорювач.

ускорять, ускорить – прискорювати, -рюю, -рюєш, прискорити.

условие – умова.

условно (нареч.) – умовно, ~ый –ий.

усовершенствование – удосконалення, (неоконч.) – удосконалювання.

усовершенствованный – удосконалений; ~ать –налювати.

устанавливаться,  установится – установлюватися, -люється, установитися, -новится.

установившийся (прич.) – який(що)установився; (прил.) сталий, усталений; ~ися процесс – сталий(усталений) процес.

установка (техн.) — установка, (неоконч.) – установлювання.

устаревший – який (що) застарів, застарілий,

устранение – усунення, (неоконч.) – усування.

устранять, устранить – усувати, усунути.

устройство (техн.) – пристрій, -рою.

усушка (техн.) – усихання, усушка.

утверждать – свідчити, засвідчувати, -чую, -чуєш.

утверждение – твердження; его~ния неубедительны –його твердження неперекон- ливі.

утепление (техн.) – утеплювання.

утеплитель (техн.) – утеплювач.

утеплять – утеплювати, -люю, -люєш.

утечка (техн.) – витік, -току.

утилизатор – утилізатор; ~ация –ація.

утилизировать – утилізувати, -зую, -зуєш.

утолщить – стовщувати, -щую, -щуєш;~щение – щення.

утончение – стоншення.

ухудшение (техн.) – погіршення.

участок (техн.) – ділянка, (отрезок прямой) відрізок.

уширение (техн.) —  розширення.

уширять(техн.) – розширювати, -рюю, -рюєш.

уязвимый – уразливий.

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  •