Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)   

улавливать (спец.) –уловлювати, уловляти, уловити~ ть пыль – уловлювати (уловляти) пил.

улетучиваемость(спец.) – леткість, -кості;(испаряемость) – випарованість.

улетучивание (спец.) – звітрю- вання; випаровування.

улетучившийся (прич.) –який (що) звітрюється, (прил., хим.) леткий .

улучшать, улучшить – поліпшувати, -шую, -шуєш, поліпшувати, покращувати, -шую, -шуєш, -покращити.

улучшение (действ.) – поліп- шення, (неоконч.) – поліпшування.

улучшенный — поліпшений, покращений; ~ая продукция – поліпшена продукція.

уменьшение (действ.) – зменшення, (неоконч.) – зменшування.

уменьшенный (действ.) – зменшений, поменшений.

умеренно (нереч.) – помірно, помірковано.

умеренный(прил..) – зменшений, (прил.) – помірний.

умножать, умножить (мат.) – множити(помножати), помножити.

умножение (мат.) –множення.

умноженный — помножений.

умягчать – зм’якшувати, -шую, -шуєш.

умягчение – зм’якшення, пом’якшення.

умягченный – зм’якшений, пом’якшений.

универсальный – універсальий; ~ый стан – універсальний стан.

университет – університет, -у.

упаковка (действ.) – упакування.

уплотнение(действ.) – ущільнення (неоконч.) –ущільнювання, (устройство) – ущільнення.

уплотнитель(техн.) – ущільнювач.

уплотнять – ущільнювати, -нюю, -нюєш.

упор(техн.) – упор, -а; (действие) упирання.

упорный (техн.) – упорний.

упрочение – зміцнення, (неоконч.) – зміцнювання.

упрочнение (техн.) – зміцнення, (неоконч.) – зміцнювання.

упрочненный (техн.) – зміцнений.

упрочнять (техн.) – зміцнювати, -нюю, -нюєш; ~нить – нити.

упрощать, упростить – спрощувати, -щую, -щуєш, спростити (спрощу, спростиш).

упрощение – спрощення, (неоконч.) – спрощування.

упрощенно(нареч.) – спрощено.

упрощенный – спрощений.

упругий (техн.) – пружний.

упруго (техн.) – пружно.

упругость (техн.) – пружність, -ності.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 5)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 17)
  •