Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 10)   

стопорный (техн.) – стопорний.

сторона (мат.) –бік,(род.) – боку (иногда) – сторона.

стрела (техн.) – стріла.

стрелка(техн.) – стрілка.

стремиться(мат.) – прямувати, -мує, наближатися, ~ться к   пределу – прямувати (наближатися) до границі, межі.

стремление (мат.) – прямування, наближення.

строгальный (техн.) – стругальний.

строгание (техн.) – стругання;~ ый –ий.

строгать(техн.) – стругати (стружу, стружиш; стругаю, стругаєш).

струбцина(техн.) – струбцина.

струг (техн.) –струг.

струйный (спец.) –струминний — ~ый насос – струминний насос.

структура(мет.) – структура.

струя (техн.) –струмінь, -меня.

стук (сущ.)стук, -у, (длительный) –стукіт, -коту.

ступенчато (нареч.) –східчасто.

ступенчатый (в виде лестницы) східчастий, (переход из одной стадии в другую) ступеневий.

стыкование (спец.) – стикування ~ый – ий.

стыковать(спец.) – стикувати, -кую, -куєш.

стяжка (спец., действие) – стягання, стягування, (инстр.) – стяжка.

сублимат (хим.) – сублімат, -у.

сублимировать (хим.) – сублімувати, -мую, -муєш.

сужение — звуження.

сульфат (хим) – сульфат,-у.

сульфід (хим.) – сульфід, -у.

сульфит (хим.) – сульфіт, -у.

сумма – сума; в общей ~ме – в загальній сумі.

суммарный — сумарний.

сумматор (техн.) – суматор.

суммирование – підсумовування.

суммировать – підсумовувати, -мовую, -мовуєш; підсумову- вати, -мую, -муєш.

сурьма (хим.) – сурма.

сурьмяный(хим.) –сурм’яний.

суспензія(физ., техн..) – суспензія.

существенно(наречие) – істотно; суттєво, по суті.

существенный — істотний, суттєвий, сутній; важливо, важно.

существующий (прич) –який (що) існує; (прил.) – існуючий.

сущность – суть, -ті, сутність, -ності.

сфальцевать (техн.) – сфальцювати, -цюю, -цюєш.

сфера — сфера.

сферический — сферичний.

сфероид (мат.) – сфероїд.

сфероидальный (мат., физ.) – сфероїдальний.

сфокусировать (физ.)- сфокусувати, -сую, -суєш.

сформировать — сформувати, мую, -муєш.

сформулировать – сформулювати, -люю, -люєш.

схватывание(спец.) – схоплення.

схватывать, схватить (спец.) – схоплювати, -люю, -люеш; схопити, -плю, -пиш.

схема – схема.

схематичный – схематичний.

сцентровать (спец.)- зцентрувати, -рую, -руєш.

сцепление – зчеплення, (неоконч.)- зчіплювання.

счет (действ.) — лічення, рахування; (результат.) – рахунок.

сшивание – зшивання.

сшивать — зшивати; ~ить – ити.

сшивка (действ.) – зшиття, (неоконч.) – зшивання.

съемка – зняття; -ка шлака – знімання шлаку (мет.).

съемник (тех.) – знімач.

съемный — знімний; ~ ый замок – знімний замок.

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  •