Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)   

работа – робота, праця.

работать – працювати, — цюю, -цюєш, робити, -блю, -биш.

рабочий (прил., техн.) – робочий, ~ий инструмент – робочий інструмент, ~а гипотеза – робоча гіпотеза.

равенство – рівність, — ності.

равно (нареч., мат.) – дорівнює.

равнобедренный (мат.) – рівно- бедрений.

равнобочный (мат.) – рівнобіч- ний.

равновесие – рівновага.

равновесный – рівноважний.

равнодействующая (сущ.) рівнодіюча, — ої, рівнодійна, — ої, ~ий – ий.

равномерно (нареч.) – рівномірно.

равноплечий (физ., техн.) – рівноплечий.

равнопрочность (спец.) – рівно -міцність, — ності.

равнопрочный (спец) – рівноміцний.

равносильно (нареч.) – рівно -значно, рівносильно.

равносторонний (мат.) – рівносторонній.

равноугольный (мат) – рівно- кутний.

равноудаленный – рівновід -далений.

равный – рівний, однаковий.

радиально (мат.) – радіально.

радиальный (мат.) – радіальний, ~ность – ність (- ності).

радиан (мат.) – радіан, -на.

радианный (мат.) – радіанний.

радиатор (техн.) – радіатор, -ра, ~ный – ний.

радиация (физ.) – радіація.

радий (хим.) – радій, — ю.

радикал (мат.) – радикал.

раз – разу, -у, разів.

радикально (нареч.) – радикально.

разбавитель (техн.) – розріджувач, -ча.

разбавление – розведення, розрідження, розбавлення, ~ный – ий.

разбивка (техн.) – розбивка, розбиття, (неоконч.) – розбивання.

разбраковка (спец.) – розбраковка, розбраковування.

разбуривание (горн.) – розбурювання.

развал (действ.) – розвалення, розвал, — у, розвалювання.

развальцованный (техн.) – розвальцьований.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  •