Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 8)   

поглотитель (спец.) – поглинач, -а; вбирач, -а;~льный – альний.

поглощаемость (спец.) – поглинальність.

поглощать, поглотить (спец.) – поглинати, поглинути; известь

поглощает воду – вапно поглинає воду.

под (сущ.) – під, (раз.) – поду; под печи – під печі.

под, подо (предл.) – під (ким, чим) – під(під Києвом).

подавать, подать – подавати, -дало, — даєш, -подати, -даш, -даси.

подача – подача(действ.) – подання; автоматическая ~ча – автоматична подача.

подвал – підвал, -у.

подвергать, подвергнуть – піддавати, -даю, -даєш, піддати, -дам, -даш (кого-що, чому); ~ать нагреву в печи – піддавати нагріву в печі.

подводка (спец.) – підводка, підвід, -воду.

подгиб (спец.) – підгин, -у, підгинання; ~ать – ати.

подгон (техн.) – підгін, -гону; (неоконч.) – підганяння.

подгонка (техн.) – припасування, пригонка.подгонять, подогнать – припасовувати, підганяти, підігнати.

подготовка (действ.) – підготовка,підготування; ~ка оборудования к работе – підготовка обладнання до роботи.

подделка (действ.) – підроблення, підробка.

подкатка (мет.) – підкатка.

подкладка (техн.) – підкладка.

подклепка (техн.) – підклепування; ~ывать – увати,, -пую, -пуєш; ~ать — пати.

подкорковый (мет.) – підкорковий; ~вые – ві.

подмазывание, подмазать – підмазувати, -зую, -зуєш, підмазати, -мажу, -мажеш.

подматывать, подмотать – підмотувати, підмотати.

подмена – підміна, ~нивание, — нінювання.

подмес – підмішування, домішка.

подмотка – підмотка, (неоконч.) – підмотування.

поднимать, поднять – піднімати, підняти, -німу, -німеш.

подобно – подібно, так само.

подобный (кому-чему) – подібний, ~ность, -ність (ності).

подовый – подовий.

подогрев – підігрів, -у; підігрівання, ~вать, -вати.

подождать (кого-чего) почекати, зачекати (кого-чого).

подпиливание – підпилювання; ~вать, -вати (-люю, -люєш).

подпор (гидротехн.) – підпір, -пору.

подработка – оброблювання, обробка.

подраздел – підрозділ.

подрез (действ.) підріз, -у,

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 6)
  •