Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 15)   

примитивный – примітивний.

принадлежать – належати, ~ность – ність, — ності.

принимать, принять – приймати, прийняти, -йму, — ймеш.

принуждать, принудить – примушувати, — шую, — шуєш, — примусити, — мушу, — мусиш, змушувати, — змусити, ~ение – примус, — у.

принятие – прийняття, (неоконч.) – приймання.

приобретать, приобрести – придбати, набувати, набути, — буду, — будеш, ~ение – ння, набуття.

припайка (техн.) – припайка, припаювання.

приплюскивать, приплюснуть – приплющувати, — щую, — щуєш, приплющити.

припой (техн.) – припій, — ою.

припуск (спец.) – припуск, — у.

прирабатываться, приработаться (техн.) – припрацьову-   ватися, — цьовую, — ється, при- працюватися, — цюєшся, — приробитися.

приработанный (техн.) – припрацьований.

приработка (техн.) – припрацьовування, припрацювання.

приравнивать, приравнять (к кому, чему) – зрівнювати, зрівняти, підрівнювати, підрівняти.

приращение – прирощування, ~ивать – ати, (мат.) – приріст.

присутствие – присутність, -ності; наявність.

пришлифовать (техн.) – пришліфувати, — фую, — фуєш, ~ванный – фований.

проба (техн.) – проба.

пробивка – пробиття, пробивка, (неоконч.) – пробивання.

пробирка – пробірка.

пробитый – пробитий.

пробка – пробка.

проблема – проблема, ~мный – мний.

провар (мет.) – провар, — у, ~ивание – ювання.

провод – провід, — воду.

проводка (техн.) – проводка.

проводник (физ.) – провідник.

проволока – дріт, (род.) – дроту, (кусок пр-ки) – дротина.

прогиб – прогин, — у.

прогибание – прогинання, угинання.

прогибать, прогнуть – проги- нать, прогнути, угинати,угнути.

прогибомер (техн.) – прогино -мір.

проглаживание – прогладжування.

проглаживать – прогладжувати, — джую, — джуєш.

прогноз – прогноз, — у.

прогнозировать (спец.) – прогнозувати, — зую, — зуєш.

прогонка (спец.) – прогонка.

прогонять (в течение времени) – проганяти, ганяти.

программа – програма.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  •