Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 12)   

постройка (действ.) – будування, побудування; (строение) – будівля, будова, споруда.

посурьмить – почорнити, посурмити, — млю, — миш.

поташ – поташ, — у.

потемневшй – потемнілий.

потенциал (физ.) – потенціал, — у.

потенциально (нареч.) – потенціально, потенційно.

потенциометр (физ.) – потенціометр.

потенцирование (мат.) – потенціювання, ~ать – ати.

потому (нареч.) – тому, через те, того, не скажу ~му, что не знаю – не скажу тому, що (через те що) не знаю.

поточно-конвейерный – потоково-конвейєрний.

поточно-расчлененный – потоково-розчленований.

поточный (спец.) – потоковий (конвейєрний).

потреблять – споживати, — живу, — живеш.

потребность – потреба.

потянуть – потягти, — тягну, — тягнеш.

почему-либо, почему-нибудь (нареч.) – чому-небудь, чомусь, — чого-небудь.

почернеть – почорніти, почорнішати.

поштучно (нареч.) – від штуки, поштучно, штуками.

поштучный – від штуки, поштучний.

пояснение – пояснення, (неоконч.) – пояснювання.

правило – правило (загальне).

правильный – правильний, ~ная машина (техн.) – правильна машина.

править – виправляти.

правка – виправляння, виправлення, правка, правлення.

прагматизм – прагматизм, — у.

прагматичный – прагматичний.

практика – практика, знать на ~ке – знати на практиці (з практики).

превосходить, превзойти – перевершувати, — шую, — шуєш, перевершити.

превосходный – чудовий.

превосходство – вищість, — щості, зверхність, — ності.

превращаемость (спец.) – пере -творюваність, — ності.

превращать, превратить (в когочто) – перетворювати, — рюю,

— рюєш, перетворити, — творю, — твориш.

превращение (действ.) – перетворення, обертання.

превышать, превысить – перевищувати, — щую, — щуєш, перевищити.

предварительно (нареч.) – попереду, поперед, уперед, перше.

предел – мета, (мат.) границя.

предельно – граничний.

предисловие – передмова.

предлог – привід, -воду.

предмет— предмет.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  •