Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 9)   

отгружать, отгрузить – відван -тажувати, — жую, — жуєш,   відвантажити.

отгрузка – відвантаження.

отгрузочный – відвантажу -вальний.

отдавать, отдать – віддавати, -даю, даєш, віддати.

отдел – відділ, — у.

отделение (действие) – відділення, (неоконч.) – відділяння, відокремлення.

отделка (действие) – обробка, оброблення, (неоконч.) – обробляння; участок ~ки – дільниця обробки.

отделывать, отделать – обробляти, оброблювати, — люю, — люєш, обробити, — роблю, — робиш, ~ть готовый прокат – обробляти готовий прокат.

отделять, отделить – відділяти, відділити, — ділю, — ділиш.

отдых – відпочинок,- нку.

отжиг (спец.) – відпал, — у, (неоконч.) – відпалювання.

отжим (спец.) – віджимання, вичавлення.

отжимник (спец.) – віджимник.

отзол (спец.)(действие) відзол, — у, відзолення; (раствор) відзол, -лу.

отзолить (спец.) – відзолити, — золю, — золиш.

отзыв (мнение) – відзив, — у.

отказ (действ.) – відмова, відмовлення, (неоконч.) – відмовляння, (техн.)без~за – без відмови.

откат (спец.) – відкіт, — коту.

откатка (спец.) – відкочування, (горн.) – відкатка.

откачивать, откачать – відка -чувати, — чую, — чуєш, відкачати.

откидной – відкидний, ~ывать – дати.

откладывание – відкладання, ~вать – дати, ~ться – тися.

отклонение – відхилення, відхил, -у.

отключать, отключить – відключати, відключити, — ключу, — ключиш.

откованный –викуваний, відкований, ~вка – овування, ~вать – вати (- кую, — куєш).

откол – відкол, — у, ~отый – отий, відколений.

откручивать, открутить – відкручувати. – чую, — чуєш, відкрутити, -кручу, -крутиш.

открыватель – відкривач, — а, ~ать відкривати, ~ыть – ити.

открытый – відкритий, станина ~ого типа – станина відкритого типу.

откуда (нареч.) – звідки, звідкіля, звідкіль.

отладка (техн.) – налагодження.

отлаженный (техн.) – налагоджений, ~живать – джувати (-джую, — джуєш), ~ адить – годити (-джу, -диш).

отливать, отлить – відливати, відлити.

отливка (действ.) – відливка, (неоконч.) – відливання, (изделие) (мет.) – виливок, — вка, відливок, — вка, (литье) – литво.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 10)
  •