Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 10)   

отличие – відміна, відмінність, — ності.

отличительный – відмітний, відзначний.

отложение (действ.) – відкла – дення, (неоконч) – відкладання, (геол.) – відклад, — у, відкладення.

отмена (действ.) – скасування, аналювання, відміна.

отменять, отменить – скасовувати, — совую, — совуєш, скасувати.

отмеривать, отмерять – відмірювати, — рюю, — рюєш, відміряти.

отметка (действ.) – відмітка, відзначення.

отмечать, отметить –відзначати, відзначити, — значу, — значиш.

отмотка (спец.) –відмотка, (неоконч.) – відмотування.

отмывание – відмивання, ~вать – вати, ~ыть – ити.

отникелированный – віднікельованний, ~вать – лювати ( — люю, — люєш).

относительно (нареч.) – відносно.

относительность – відносність, — ності, ~ный – ний.

относиться – ставитися, — влюся, — вишся (до когось); (мат.) відноситися.

отношение – ставлення, прямое ~ие (мат.) – пряме відношення.

отображать, отобразить – відо -бражати, відображувати, — жую, — жуєш, відобразити, — ражу, — разиш,~жение – відоб- раження, віддзеркалення.

отождествление – ототожнення, (неоконч.) – ототожнювання.

отожженный – відпалений.

отпечаток – відбиток, — тка.

отпечатывание – друкування,        відбивання,  ~вать – вати (-діб’ю, — діб’єш), ~атать – би- ти.

отполировывать, отполировать – відполіровувати, — ровую, — ровуєш, відполірувати, — рую, -руєш.

отпуск (мет.) – відпуск, -у, (неоконч.) – відпускання, ~кать – кати, ~тить – тити (- пущу, — пустиш).

отпыловка (спец.) – відпилювання, відпилення.

отработанный (техн.) – відпрацьований, спрацьований, ~ый пар – відпрацьована (спрацьована) пара, ~ое масло – відпрацьоване масло.

отражатель (техн.) – відбивач, -а.

отражать, отразить – відбивати, відбити (направлять в обратном направлении).

отражение (света и т.п.) – відбиття, відбиток, (неоконч.) – відбивання, відображення.

отрасль – галузь, — зі, ~ель промышленности – галузь промисловості.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 9)
  •