Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 7)   

намеленный – натертий; намазаний крейдою.

намерение – намір, — у.

намеренно – з наміром, навмисно, навмисне, умисно.

намеренный – має намір, має на думці, навмисний вчинок.

намертво (нареч.) – намертво, наглухо.

наметка (метка) – мітка, позначка, зазначка; (действие) – намічання, накреслення.

наметочный – наметувальний.

наметывание – наметування.

намечать, наметить – намічати, намітити, — мічу, — мітиш, значити, позначити, — чую, — чуєш.

намешанный – намішаний.

намешивать, намесить – намішувати, — шую, — шуєш, намісити, — мішу, місиш.

намного (нареч.) – набагато, значно.

намол (действие) – намелювання.

намолотый – намелений, намолотий.

намораживание – наморожування.

намороженный – наморожений.

намотка (действие) – намотка; (неоконч.) – намотування.

намоточный (спец.) – намотувальний.

намыв – намив, — у; (неоконч.) – намивання; (геол.) – намив.

намывка – намивання.

намывной – намивний, намулений.

нанесение – нанесення; намітання.

нанизывание – нанизування.

нанизывать, нанизать – низати (нижу, нижеш), нанизувати, -зую, -зуєш.

наносить (несов.) – нанести, наносити, — ношу, — носиш, нанести.

наоборот (нареч.) – навпаки.

напайка (техн., действ.) – напайка, (неоконч.) – напаювання.

напаянный (техн.) – напаяний.

наперво (нареч.) – спочатку, спершу, сперш; (прежде всего) – насамперед, передусім, перш за все, поперед усього.

наперед (нареч.) – наперед.

напечатанный – надрукований, видрукований.

напильник – напилок, — лка, терпуг, — а.

напирать, напереть – напирати, наперти, — пру, — преш.

написáние – написання.

написáть – написати, — пишу, — пишеш.

наплавка (спец.) – наплавлення, (неоконч.) – наплавлювання.

наплавленный – наплавлений.

наплавливание – наплавлювання, наплавлення.

наплавлять, наплавить – наплавлювати, — люю, — люєш, наплавляти, наплавити, — влю, — виш.

наплавочный (спец.) – наплавочний.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 5)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  •