Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 18)   

неустойчиво (нареч.) – нестійко,     ~вость – кість (-кості), ~ вый – кий.

неученый – невчений.

нефелин (мин.) – нефелін, — у.

нефрит (мин.) – нефрит, — у.

нефтедобывание –  нафтодобу-               вання, ~ющий — вний.

нефтезавод – нафтозавод, — у.

нефтепродукт – нафтопродукт, — у.

нефть – нафта.

нецелесообразно (нареч.) –    недоцільно, ~ность – ність (- ності), ~ ный – ний.

нечего (мест.) – нічого, немає (нема) чого (що), ~го говорить, он прав – нічого казати, він має рацію (він правий).

нечетко (нареч.) – нечітко, ~кость – кість ( — кості), ~ кий – кий.

неширокий – неширокий.

неэквивалентно – нееквіва -лентно, ~ность – ність ( — ності), ~ ный – ний.

неэкономично – неекономічно.

ни (част.) – ні, (усилит.) – ані, ~ни шагу дальше – ні кроку далі.

нивелир (геод.) – нівелір.

нивелирный (геод.) – нівелірний, ~ование – ювання, ~овать – ювати (- люю, — люєш), ~овка – ювання.

нигде (нареч.) – ніде, (усил.) – аніде.

нигрозин (хим.) – нігрозин, — у.

нигрол (техн.) – нігрол, — у.

ниже (нареч.) – нижче, (прил.) нижчий, он ниже брата – він нижчий від брата (за брата, ніж брат), об этом сказано ниже – про це сказано нижче.

нижеизложенный – нижчевикладений, викладений нижче.

нижний – нижній.

низ – низ, — у.

низкий – низький.

низкокалорийный – низько -калорійний.

низкокачественный – низько -якісний.

низколегированный (мет.)– низьколегований.

низкопробный – низькопробний.

низкосортный – низькосортний, ~ность – ність ( — ності).

низкочастотный (спец.) – низькочастотний, ~ность – ність ( — ності).

никак (нареч.) – ніяк (аніяк, аж ніяк), никак нет – ні, аж ніяк.

никелевый – нікелевий.

никелин (мет, мин.) – нікелін, — у.

никелиновый (мет, мин.) – нікеліновий.

никелирование – нікелювання.

никелированный – нікельований.

никелировать – нікелювати, — люю, — люєш, ~вочный – вальний.

никель – нікель, — лю.

никогда (нареч.) – ніколи.

ниобиевый (хим.) – ніобієвий.

ниобий (хим.) – ніобій, — бію.

ниппель (спец.) – ніпель, — ля.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 5)
  •