Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 10)   

настройка (чего-либо.) – настройка, (неоконч.) – настроювання.

настуран (мин.) – настуран, — у.

насухо (нареч.) – насухо, досуха.

насчитывать, насчитать – налічувати, — чую, — чуєш, налічити, — лічу, — лічиш.

насыпать – насипати, — сиплю, — сипиш.

насыпка (действ.) – насипка, (неоконч.) – насипання.

насыпь – насип, — у.

насыщаемость (хим.) – насичуваність, — ності.

насыщать (хим.) – насичувати, -чую, -чуєш, наситити, -сичу, -ситиш.

насыщение (хим.) – насичення, (неоконч.) – насичування.

насыщенность – насиченість, — ності.

натек – натік, — теку, (неоконч.) – натікання.

натирать, натереть – натирати, натерти, — тру, треш.

натиск – натиск, — у.

натр:едкий~р (хим.) – їдкий натр.

натравка (спец.) – витравлювання.

натриевый (хим.) – натрієвий.

натрий (хим.) – натрій, — рію.

натровый (хим.) – натровий.

натурально (нареч.) – натурально, природно.

натуральный – натуральний, природний.

натяг (спец.) – натяг, натягач, -а.

натягивание – натягання, натягування.

натягивать, натянуть – натягати, натягувати, — гую, гуєш, натягти, — тягну, — тягнеш, натягнути.

натяжение (действ.) – натягання, натягування.

натяжка (действ.) – натягання, натягування, натяжка (неправомерное допущ.), (инструмент) натягач, -а.

натяжной – натяжний.

натянутый – натягнутий, натягнений.

наугольник – косинець, — нця.

наугольный – кутовий.

наука – наука.

научаться, научиться – навчатися, навчитися.

научно-исследовательский – науково-дослідний.

научно-технический – науково-технічний.

наушники – навушники, — ків.

нафтен (хим.) – нафтен, — у.

нафтол (хим.) – нафтол, — у.

нахлестка (действ.) – зашморгування, (техн) напустка, напусток.

находить, найти – знаходити, — джу, — диш,знайти, — йду,- йдеш, натрапляти, натрапити, — плю, — пиш, находити, — джу, — диш, найти, — йду, — йдеш.

находиться, найтись – знаходитись, — джуся, — дишся, знайтися, — йдуся, — йдешся.

находка – знахідка, нахідка.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 18)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 6)
  • Русско-украинский металлургический словарь (У / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (О / часть 10)
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 6)
  •