Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 8)   

микролитражка – мікролітражка.

микролитражный – мікролітражний.

микрометр (спец.) – мікрометр.

микрометрический – мікрометричний.

микрометрия – мікрометрія.

микромиллиметр – мікроміліметр.

микромир – мікросвіт, -у.

микромодуль – мікромодуль, -ля.

микрон (физ.) – мікрон.

микронный (физ.) – мікронний.

микроорганизм (биол.) – мікроорганізм, -у.

микропористый (спец.) – мікро -пористий.

микрорельеф (спец.) – мікро- рельєф, -у.

микросейсмический (геол.) –  мікросейсмічний.

микроскоп – мікроскоп.

микроскопический – мікроскопічний.

микроскопия – мікроскопія.

микроскопный – мікроскопний.

микроструктура (спец.) – мікроструктура.

микрофон – мікрофон.

микрохимический – мікрохімі -чний.

микроэлементы (спец.) – мікроелементи, -тів.

миксер (мет.) – міксер.

миллиампер (эл.) – міліампер.

миллиард – мільярд.

миллиардный – мільярдний.

милливатт – міліват.

милливольт – мілівольт.

миллиграмм – міліграм.

миллиметр – міліметр.

миллиметровка – міліметрівка.

миллимикрон – мілімікрон.

миллион – мільйон.

миллионный – мільйонний.

миля – миля.

мимо (нареч.)мимо, повз.

мимолетно (нареч.) швидкоплинно, побіжно.

мина (воен.) – міна, (выражение лица) – міна, вираз, -у, вигляд, -у.

минерал – мінерал, -у.

минимализм – мінімалізм, -у.

минимальный – мінімальний.

минимум – мінімум, -у.

министерство – міністерство.

министр – міністр.

миновать – минуть, минати, минути.

минувшее – минуле, -ого; минувшина.

минусовый – мінусовий.

минута – хвилина.

минутный – хвилинний, мінутний (часть градуса).

мир – світ, у; (согласие) – мир, згода, злагода.

мирить – мирити, -рю, -риш.

мирно – мирно.

мировой – світовий, всесвітній.

миф – міф.

мифический – міфічний.

младше (сравн.) – молодший, молодше.

младший – молодший, менший, наймолодший.

мнение – думка, погляд, -у.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 7)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 10)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  •