Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 16)   

кризис – криза.

кризисный – кризисний.

криминал – кримінал, -у

криолит (мин.) – кріоліт, -у.

кристалл – кристал.

кристаллизатор (спец.) – кристалізатор.

кристаллизация – кристалізація.

кристаллит (мин.) – кристаліт, -у.

кристаллический – кристалічний.

кристалловидный – кристалоподібний.

кристаллографический (мин.) – кристалографічний.

кристалограффия (мин.) – кристалографія.

кристальный – кристальний, кришталевий.

критерий – критерій, -рію; ~рий истины – критерій істини.

критик – критик.

критика – критика; не выдерживает никакой ~ки – не витримує (не видержує) ніякої (жодної) критики.

критический – критичний; ~ая температура ­­– критична температура.

критично (нареч.) – критично.

критичный – критичний.

кричный (мет.) – крицевий, кричний.

Кровавый – кривавий.

кровельный – покрівельний; ~ое железо дахове залізо.

кровля – покрівля; под родной ~лей – під рідною стріхою (покрівлею).

кроить – кроїти.

кройка – кроєння.

кроме (предл. с род. п.) – крім, опріч (кого-чого); помимо.

кромсание – шматування, паювання.

кромка – крайка, кромка, ребро.

кронштейн (техн.) – кронштейн; качающийся к. – хитний кронштейн; опрокидной – перекидний кронштейн; фиксаторный к. – фіксаторний кронштейн.

кропотливо (нареч.) – копітко, кропітко, забарно.

кросс-коунтри – крос-коунтрі (тип стана).

крот – кріт; (род.) – крота.

кроткий – лагідний, тихий.

кротко (нареч.) – лагідно, тихо; покірливо, покірно, смирно.

крошение – кришіння (обрезка проката).

крошить – кришити, -шу, -шиш; (действие) – кришіння.

крошка – кришка, крихта, кришиво(что-либо измельченное).

круг – круг; вычислить площадь круга — обчислити площу круга.

круглосуточно – цілодобово, цілу добу.

круглый – круглий, цілий, цілковитий, повний; ~ый год — цілий (весь) рік.

кругляк – кругляк, -а.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 15)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  •