Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 13)   

копировальный – копіювальний.

копирование – копіювання.

копировально-токарный – копіювально-токарний.

копировально-фрезерный – копіювально-фрезерний.

копия –копія.

копоть – кіпоть, -птю, кіптява.

копье – спис.

копьевидный – списоподібний, списовидний.

кора – кора; земная ~ра – земна кора.

кораблестроение – кораблебудування.

корабль – корабель, -бля.

коралл – корал; ~лы (мн.) – корали, -лів.

корд (спец.) корд, -у.

корда (спец.) корда.

кордный (спец.) кордний.

кордовой (спец.) – кордовий, -ого.

корень – корінь, -реня; ~рни (мн.) – корені, -нів; (собир.)  — коріння; смотреть в ~нь — дивитися в корінь.2 — (мат.) – корінь.

корзина – кошик, корзина.

кориандр (бот.) – коріандр, -у.

корифей – корифей.

коричневый – коричневий.

корка – кірка; от~ки до ~ки – від дошки до дошки.

корковидный – коркоподібний.

корковый – кірковий.

корм – корм, -у.

короб – короб.

коробить – жолобити, -блю, -биш.

коробиться –жолобитися.

коробка – коробка; ~ка скоростей (техн.) – коробка швидкостей.

коробление – жолоблення.

коробчатый – коробчастий.

коромысло – коромисло.

корона – корона.

короткий – короткий; куций; недовгий.

коротко (нареч.) – коротко.

Короче (сравн.) – 1. (прил.) – коротший. 2. (нареч.) – коротше, ближче.

корпорация – корпорація.

корпус – корпус, -у.

корректив – коректив, -у.

корректирование – коректуваня, коригування.

корректировать – коректувати, -тую, -туєш; коригувати, -гую, -гуєш.

корректно (нареч.)коректно.

коррекция – корекція.

корреляция – кореляція.

корреспонденция – кореспонден- ція.

корреспондировать – кореспондувати (чому, з чим); відповідати (чому).

корригировать – коригувати, -гую, -гуєш.

коррозионный – корозійний.

коррозия – корозія.

коррупция – корупція.

корсет – корсет, шнурівка.

кортеж – кортеж, -у.

корунд (мин.) – корунд,

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 9)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (З / часть 9)
  •