Русско-украинский металлургический словарь (И / часть 8)   

инспекционный – інспекційний.

инспекция – інспекція.

инстинкт – інстинкт, -у.

инстинктивно(нареч.) – інстективно.

институт – інститут, -у.

инструкция – інструкція.

инструмент – інструмент, -а; (собир.) – інструмент, -у.

интеграл(мат.) – інтеграл.

интегральный(мат.) – інтегральний.

интеграция(мат.) – інтеграція.

интегрирование(мат.) – інтегрування.

интегрировать(мат.) – інтегрувати, -рую, -руєш.

интеллект – інтелект, -у.

интеллектуальный – інтелектуальний, розумовий.

интеллигент – інтелігент.

интеллигенция – інтелігенція.

интенсивно(нареч.) – інтенсивно.

интенсивность – інтенсивність, -ності.

интенсивный – інтенсивний.

интенсификатор(спец.)інтенсифікатор.

интенсификация – інтенсифікація.

интервал – інтервал, -у.

интервью – інтерв’ю.

интерес – інтерес, -у, цікавість, -вості, зацікавлення; проявлять ~рес к вопросу – виявляти  зацікавленість (інтерес) до питання (зацікавлення питанням); потерять ~рес к чему – втрача-

ти, втратити (губити, згубити) інтерес до чого.

интересно – цікаво, інтересно; мне ~но знать – мені цікаво знати.

интересный – цікавий.

интерполяция (мат.) – інтерполяція.

интрига – інтрига.

интуиция – інтуіція.

инфляция – інфляція.

информатика –інформатика.

информационный – інформаційний.

информация – інформація, інформування.

информировать – інформувати, -мую, -муєш.

инфразвук – інфразвук, -у.

инфракрасный –інфрачервоний; ~ые лучи – інфрачервоні промені; інфрачервоне проміння (собир.).

инфраструктура – інфра -структура.

инцидент – інцидент.

ионизатор (физ.) – іонізатор.

ионий (хим.) – іоній, -нію.

иридиевый (хим.) – іридій, -дію.

иррациональность (мат.) – ірраціональність, -ності.

ирригация (спец.) – іригація, зрошення(зрошування).

иск – позив, -у.

искажать, исказить – перекручувати, -чую, -чуєш; перекрутити, -кручу, -крутиш; викривляти, викривати, -влю, -виш.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (М / часть 2)
  •