Русско-украинский металлургический словарь (Д / часть 2)   

двадцатигранный – двадцятигранний.

двадцатилетие – двадцятиріччя, двадцятиліття.

двадцатипятилетие – двадцятип`ятиріччя, двадцятип`ятиліття.

двадцатый – двадцятий.

двадцять – двадцять; двадцятеро.

двадцатью – двадцять разів.

дважды – двічі, два рази; ~ды пять-десять – два рази по п`ять-десять.

двенадцатигранник – дванадцятигранник.

двенадцатигранный – дванадцятигранний.

двенадцатый – дванадцятий.

двенадцать – дванадцять, дванадцятеро.

дверца – дверці, дверцята, дверки.

дверь – двері; ломится в открытую ~рь – ломитися у відчинені двері; стоять в ~ях – стояти на дверях.

двести – двісті.

двигаемый (техн.) – рухомий.

двигание – рухання, совання

двигатель – двигун:

  д. внутреннего сгорания – двигун внутрішнього згорання;

  д. двойного действия – двигун подвійної дії.

двигательный (техн.) – рушій –ний:

  д. механизм – рушійний меха -нізм.

двигать, двинуть – рухати, рушити; рухнути, двигати, двинути.

двигаться, двинуться – рухатися, рушитися; рухнутися; земля движется вокруг своей оси – земля рухається навколо своєї осі; сидеть не ~гаясь – сидіти не рухаючись.

движение – рух.

движущий – рушійний; ~ие силы – рушійні сили.

движушийся – рухомий.

двое – двоє.

двоеточие – двокрапка, (матем.) – двоточка.

двойка – двійка.

двойной – подвійний.

двойственно – подвійно, двоїсто.

двор – двір.

двоякий – двоякий, подвійний.

двояко – двояко, подвійно.

двояковыпуклый – двоопуклий, подвійноопуклий.

двувалентный – двовалентний.

двугранный – двогранний.

двузначный – двозначний.

двузубчатий – двозубчастий, двозубчатий.

двузубый – двозубий.

двукратно – два рази, дворазово, двократно.

двукратный – дворазовий, двократний.

двукрылый – двокрилий.

двумернорешетчатый (техн.) — двовимірногратчастий.

двусменный – двозмінний.

двусмысленно – двозначно.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Д / часть 5)
  •