Русско-украинский металлургический словарь (Д / часть 1)   

да – так.

давать – давати, дати, подавати.

давило – гніт, давило.

давильник (техн.) – давильник, -а.

давильный (техн.) – давильний; (отжимный) – чавильний; (нажимной) – натиский; (нагнетательный) – нагнітальний.

давильня (техн.) – давильня.

давильщик (техн.) – давильник, (спец) давильник.

давить – давити.

давление – тиск, -у:

д. дутья – тиск дуття.

давний – давній.

давно – давно.

давнопрошедший – давноминулий.

давность – давність.

давным-давно – давним-давно, дуже давно.

даже – навіть, аж.

далее – далі.

далекий – далекий.

далеко – далеко.

далеко-далеко – далеко-далеко, ген-ген, геть-геть.

даль – далечінь, далечина, далина, далеч.

дальнейший – дальший, подальший.

дальний – далекий, дальній.

дальновидно – далекоглядно, далекозоро, прозорливо, передбачливо, далекосяжно.

дальновидность – далекоглядність, далекозорість, прозорливість, передбачливість, далекосяжність.

далековидный – далекоглядний, далекозорий.

дальномер – далекомір, віддалемір.

дальность – далекість, дальність

дальше – дальший, далі.

данные – дані; за отсутствием ~ых – за браком даних.

данный – даний, наданий, поданий; ~ая величина – дана величина; в ~ое время – тепер, у цей час; при ~ых условиях – за даних умов.

дар – дар, дарунок, подарунок.

дарить – дарувати.

даром – даром; ~м потерять время – даремно загубити час, згаяти час.

датирование – датування.

датировать – датувати.

датировка – датування.

датчик – датчик.

два – два; двое – двоє; в два счета – враз, відразу, зразу, миттю.

двадцятигранник – двадцятигранник.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Э / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (П / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Ш / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 4)
  •