Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 7)   

биссектриса (мат.) – бісектриса.

бисульфат (хим.) – бісульфат, -у.

бисульфит (хим.) – бісульфіт, -у.

битва – битва.

бить – бити, побивати; бить струёй – бити струменем.

благо – благо; материальное благо – матеріальні блага.

благо – добре що, гаразд що; тим більше що.

благодарить – дякувати, -кую, куєш.

благодарно – вдячно, з вдячністю, з подякую.

благодарность – вдячність, -ності, подяка.

благодаря – дякуючи, завдяки.

благодушие – добросердя, добросердість, -дості; доброта, добрість, -рості.

благодушно – добросердно, благодушно, добродушно.

благожелатель – доброзичливець, -вця, прихильник.

благожелательно – доброзичливо, зичливо, прихильно.

благой – добрий;

~ие намерения – добрі наміри.

благой – химерний, навіжений,безглуздий.

благонадежно – надійно, певно;

благонадежный – надійний, певний.

благополучие – благополуччя, благополучність, -ності.

благополучно –  благополучно, все ~но – все добре.

благополучный – благополучний, щасливий.

благоприятно – сприятливо; слушно, схвально.

благоприятный – сприятливий; слушний; ~ные условия – сприятливі умови, ~ый отзыв – відгук; ~ый исход – щасливий кінець.

благоразумно – розсудливо, розважливо, розважно.

благоразумный – розсудливий, розважливий, розважний.

благородно – благородно, шляхетно.

благородный – благородний; шляхетний; ~ый металл – благородний метал.

благотворно – добродійно, доброчинно, благодійно, благотворно; цілюще.

благотворный – добродійний, оброчинний, благодійний, благотворний; цілющий.

благоустраивать, благоустроить – упорядковувати, -ковую, -ковуєш, упорядкувати, -кую, -куєш.

бланк – бланк.

бледный – блідий; ~ый свет – бліде світло.

блеск – блиск, -у.; виблискувати, сяйнути.

блеснуть (блестеть) – блищати, блистіти (блищу, блистиш); ~ть красотой – вражає красою, красуватися, -суюся, -суєшся.

блестки – блискітки, -ток, лелітки; ~ка – блискітка, лелітка, блищик, скалка; іскорка.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 1)
  •