Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 4)   

безопасный – безпечний

безосновательно – безпідставно, необґрунтовано.

безостановочно – безупинно, без упину, безперервно.

безостановочный – безупинний, безперервний,  без зупинок.

безотказно – безвідмовно, безвідказно.

безотказность – безвідмовність, -ності, безвідказність.

безотлагательно – невідкладно, негайно.

безотлучно – невідступно, невідлучно.

безотносительно – безвідносно.

безотносительность – безвіднос-     ність, -ності.

безотносительный – безвідносний.

безотрывно – безвідривно

безотрывный – безвідривний.

безотчетность – беззвітність, -ності; несвідомість.

безотчетный – беззвітний; несві-    домий, підсвідомий.

безошибочно – безпомилково, безпомильно, непохибно.

безошибочн6ость – безпомилковість, безпомильність, -ності, непохибність, -ності.

безошибочный – безпомилковий, безпомильний, непохибний.

безраздельно – неподільно, нероздільно. безроздільно, повністю, цілком, цілковито.

безраздельный – неподільний,    нероздільний, безроздільний, повний, цілковитий.

безразличие – байдужість, -жості. байдужність, -ності.

безразлично – байдуже, байдужно, все равно – однаково, дарма; не має значення; ~ ему все равно – йому до всього байдуже; совершенно ~но – зовсім байдуже.

безразличный – байдужий, байдужний; становиться, стать ~ым – ставати, стати байдужим.

безрасчетно – неощадно, неоща-   дливо, безкорисливо.

безрезультатно – безрезультатно.

безрезультатность – безрезультатність, -ності.

безрезультатный – безрезультатний.

безрельсовый – безрейковий.

безубыточно – беззбитково, безутратно.

безупречно – бездоганно.

безупречность – бездоганність, -ності.

безупречный – бездоганний.

безусловно – безумовно.

безусловный – безумовний.

безуспешно – невдало, даремно, даремне, марне.

безуспешность – не вдалість, -лості, даремність, -ності, марність.

безучастно – байдуже, байдужно.

безучастный – байдужий ,байдужний.

безысходно – безвихідно, безмірно, безмежно, безуспішно. безутішно, неминуче.

продолжение >>>

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 16)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Н / часть 17)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Р / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 3)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Б / часть 1)
  •