Русско-украинский металлургический словарь (А / часть 4)   

аннулирование – анулювання,скасування, скасовання.

аннулировать – анулювати, -люю, -люєш.

анод – анод, -а.

анодный – анодний.

аномалия – аномалія.

аномальный – аномальний.

антагонизм – антагонізм, –у.

антагонист – антагоніст.

антенна – антена.

антенный – антенний.

антикоррозионный – антикорозійний.

антинаучный – антинауковий.

антитезис –антитеза.

антифриз – антифриз, -у.

антрацит – антрацит, -у.

апогей – апогей, -гею.

аппарат – апарат, -а:

  а. варочный – апарат варильний;

   а. возгонный – апарат сублімаційний;

   а. затравочный – апарат травильний;

   а. направляющий – апарат напрямний;

   а. питающий – апарат живильний;

   а. режущий – апарат різальний;

   а. струйный – апарат струминний.

аппаратура – апаратура.

априори – апріорі.

апробация – апробація.

апробировать – апробувати, — бую, -буєш.

аргон – аргон, -у:

аргонодуговой — аргонодуговий;

-ая сварка – аргонодугове зварювання.

аргумент – аргумент, -у.

аргументация – аргументування, -тую, -туєш.

аргументировать – аргументувати.

арифметика – арифметика.

арматура – арматура.

армирование – армування.

армированный – армований.

армировать – армувати, -ую, -уєш.

аромат – аромат, -у.

арочный – арковий.

асбест – азбест, -у.

асбестовый – азбестовий.

асимметрически – асиметрично.

асимметрия – асиметрія.

асинхронный – асинхронний.

аспект – аспект, -у.

аспирант – аспірант.

аспирантура – аспірантура.

ассимилировать – асимілювати, -люю, -люєш.

ассимиляция – асиміляція, асимілювання.

ассистент – асистент, ~ка – асистентка.

ассортимент – асортимент, -у

ассортиментный – асортиментний.

ассоциация – асоціація.

АСУ – автоматизована система управління.

атом – атом, ~ный – ний:

атомно-водородный – атомно-водневий; -ая сварка – атомно-водневе зварювання.

аттестат – атестат.

аттестация – атестація, атестування.

аттестат – атестат.

аттестация – атестація, атесту- вання.

аттестовывать – атестувати, –тую, — туєш.

аудиенция – аудієнція.

аудитория – аудиторія.

аукцион – аукціон, -у.

аустенит – аустеніт, -у

ацетилен – ацетилен, -у.

ацетон – ацетон, -у.

ацетоновый – ацетоновий.

аэрация – аерація.

аэродинамика – аеродинаміка

Похожие записи:
  • Русско-украинский металлургический словарь (С / часть 2)
  • Русско-украинский металлургический словарь (А / часть 1)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Т / часть 4)
  • Русско-украинский металлургический словарь (К / часть 11)
  • Русско-украинский металлургический словарь (Г / часть 2)
  •